• На рівень, що відповідає рівню передсердя (35-40 см)
 • На глибину стравохода 30-20см
 • На глибину стравохода 20-10 см
 • На глибину стравохода 10-5 см
 • Дефібрилятор
 • Набір ліків для невідкладних станів
 • Лярінгоскоп
 • Горизонтальна форма зміщення сегмента S-T
 • Косонисхідна форма зміщення сегмента S-T
 • Амплітуда зміщення S-T сегмента на 1мм і більше від точки j
 • Тривалість зміщення 0,08 сек
 • Амплітуда зміщення S-T сегмента до 1мм від точки j
 • Лівого передсердя
 • Правого передсердя
 • Правого шлуночка
 • Лівого шлуночка
 • Виявити дисфункцію синусового вузла
 • Виявити порушення серцевого ритму
 • Виявити гіпертрофію лівого шлуночка
 • Виявити інфаркт міокарда
 • ВВФСВ (час встановлення функції синусового вузла)
 • КВВФСВ (коригований час встановлення функції синусового вузла)
 • ВСАП (час синоатріальної провідності)
 • Значення ЧСС
 • Ефективний рефрактерний період
 • Автоматизму
 • Провідності
 • Збудження
 • Фракції викиду
 • WPW
 • СLC
 • Фібриляції передсердь
 • Тріпотіння передсердь
 • ЧСЕКС
 • ЕКГ
 • Холтерівське моніторування ЕКГ
 • УЗД серця
 • Доказ ЕКГ
 • Анамнез хворого про наявність випадків порушень ритму
 • Докази СМД з проведенням лікування
 • Пароксизмальна тахікардія
 • Синусова аритмія
 • Імпульси 10-20 мс
 • Імпульси 20 мс
 • Імпульси 30мс
 • Імпульси 40мс
 • Проба з електричною стимуляцією передсердь
 • Нітрогліцеринова проба
 • Курантилова проба
 • Проба з гіпервентиляцією
 • Депресія сегмента ST на 2 мм
 • Інверсія або реверсія зубця Т
 • Продовження інтервалу ST
 • Поява АВ-блокади
 • ЧСЕКС
 • Атропінова проба
 • Обзіданова проба
 • Нітрогліцеринова проба
 • Зростання ЧСС без істотних змін АТ
 • Зростання АТ на ЧСС
 • Зростання систолічного АТ
 • Зростання діастолічного АТ
 • Зростання ЧСС
 • Збільшенні потреби у кисні при кардіостимуляції винятково за рахунок зростання ЧСС без істотних змін АТ
 • Більшій інформативності проби з ДФН
 • Більшій чутливості ЧПЕКС
 • Призначити активоване вугілля за 12 годин до обстеження
 • Відмінити за 2 доби до дослідження препарати, що можуть вплинути на результати проби
 • Дослідження виконувати натще або через 2 години після легкого сніданку
 • Виключити паління за 2 години
 • Виключити фізичне і психоемоційне напруження
 • Обзіданової
 • Курантилової
 • Ізадринової
 • Черезстравохідної кардіостимуляції
 • Велоергометрії
 • Ергометринової
 • Ураження стравохода (пухлини, езофагіти, стріктури)
 • Декомпенсований цукровий діабет
 • Синдром WPW
 • Блокади серця (А-V 2-3 ст ) як завада до проведення
 • Виражена гіпертрофія лівого шлуночка
 • При неінформативності проби з фізичним навантаженням або ВЕМ
 • При застійній серцевій недостатності не дозволяючи провести пробу з фізичним навантаженням
 • При артеріальній гіпертензіі у хворих з ІХС, так як проба ЧCЕКС не підвищує артеріальний тиск
 • Блокади серця (А-V 2-3 ст )
 • Двополюсний електрод
 • Електростимулятор
 • Електрокардіограф з монітором
 • Набір ліків для невідкладної допомоги
 • Роторозширювач
 • Відсутність підвищення артеріального тиску
 • Збільшення ЧСС
 • Збільшення потреби у кисні
 • Поява болю за грудиною