• блокада передньо-верхньої гілки лівої ніжки пучка Гіса
 • блокада задньо-нижньої гілки лівої ніжки пучка Гіса
 • гіпертрофія правого шлуночка
 • неповна блокада правої ніжки пучка Гіса
 • гіпертрофія лівого шлуночка
 • неповна блокада лівої ніжки пучка Гіса
 • повна блокада ЛНПГ
 • повна блокада ЛНПГ з переважним блокуванням передньої гілки
 • блокада ПНПГ
 • блокада передньо-верхньої гілки ЛНПГ
 • неповна блокада передньо-верхньої гілки лівої ніжки пучка Гіса
 • неповна блокада задньо-нижньої гілки лівої ніжки пучка Гіса
 • неповна блокада лівої ніжки пучка Гіса
 • неповна блокада правої ніжки пучка Гіса
 • гіпертрофія лівого шлуночка
 • гострого великовогнищевого передньо-перегородочного передньо-верхівкового ІМ
 • гострого великовогнищевого передньо-бокового ІМ
 • гострого дрібновогнищевого передньо-перегородочного ІМ
 • гострого "нтрамурального передньо-перегородочного ІМ
 • гострого порушення коронарного кровообігу субепікардіальних відділів передньо-перегородочної і верхівкової ділянки лівого шлуночка
 • в гострій стадії
 • в підгострій стадії
 • в стадії утворення рубця
 • в стадії пошкодження
 • передньої локалізації
 • передньо-бокової локалізації
 • задньо-бокової локалізації
 • задньо-діафрагмальної локалізації
 • задньо-базальної локалізації
 • гострого порушення коронарного кровообігу задньої стінки лівого шлуночка
 • гострого великовогнищевого ІМ задньої стінки лівого шлуночка
 • острого трансмурального ІМ задньої стінки лівого шлуночка
 • підгострої стадії заднього великовогнищевого ІМ
 • великовогнищевих рубцевих змін задньої стінки лівого шлуночка
 • в гострій стадії
 • в підгострій стадії
 • в стадії утворення рубця
 • в стадії пошкодження
 • гострим дрібновогнищевим ІМ передньо-бокової ділянки
 • гострим "нтрамуральним ІМ верхівки і бокової стінки
 • великовогнищевим ІМ верхівки і бокової стінки в підгострій стадії
 • гострим задньо-боковим ІМ
 • групова передсердна екстрасистолія
 • синусова тахікардія з частотою 85 за хв
 • прискорений нижньопередсердний ритм
 • тріпотіння передсердь 2:1
 • групова шлуночкова екстрасистолія
 • передсердна екстрасистолія за типом бігемінії
 • СА блокада II ступеня 3:2
 • шлуночкова екстрасистолія за типом тригемінії
 • шлуночкова екстрасистолія за типом квадригемінії
 • інтермітуючий синдром WPW
 • спарені лівошлуночкові екстрасистоли за типом тригемінії
 • спарені правошлуночкові екстрасистоли за типом тригемінії
 • передсердна аберрантна екстрасистолія за типом тригемінії
 • лівошлуночкові екстрасистоли за типом бігемінії
 • правошлуночкові екстрасистоли за типом бігемінії
 • передсердні аберантні екстрасистоли
 • синусова аритмія
 • миготіння передсердь
 • феномен Фредеріка
 • повна блокада ЛНПГ
 • суправентрикулярна екстрасистолія
 • тріпотіння передсердь
 • тріпотіння шлуночків
 • миготіння шлуночків
 • миготіння передсердь
 • тріпотіння передсердь
 • повна блокада ПНПГ
 • миготіння передсердь
 • повна блокада ЛНПГ
 • миготіння передсердь
 • тріпотіння передсердь, регулярна форма
 • тріпотіння передсердь, нерегулярна форма
 • гіпертрофією лівого шлуночка
 • гіпертрофією правого шлуночка
 • гіпертрофією обох шлуночків без переважання одного з них
 • гіпертрофією обох шлуночків з переважанням лівого
 • гіпертрофією обох шлуночків з переважанням правого
 • гіпертрофією правого передсердя, правого шлуночка {тип rSR'} і неповною блокадою ПНПГ
 • гіпертрофією правого шлуночка {тип rSR'}
 • гіпертрофією правого шлуночка {S-тип}
 • гіпертрофією обох шлудочків
 • гіпертрофією лівого шлуночка
 • гіпертрофією лівого шлуночка
 • гіпертрофією обох шлуночків
 • гіпертрофією правого шлуночка {R-тип}
 • гіпертрофією правого шлуночка {S-тип}
 • гіпертрофією правого шлуночка {тип rSR'}
 • гіпертрофією правого шлуночка {S-тип}
 • гіпертрофією правого шлуночка правого передсердя
 • гіпертрофією правого шлуночка{R-тип}
 • гіпертрофією лівого шлуночка
 • гіпертрофією правого шлуночка {rSR' тип}
 • неповна блокада ПНПГ
 • неповна блокада ЛНПГ
 • повна блокада ЛНПГ
 • блокада передньо-верхньої гілки ЛНПГ
 • блокада задньо-нижньої гілки ЛНПГ