• Стенокардiя
 • Раптова коронарна смерть
 • Гострий інфаркт миокарда
 • Безбольова форма IХС
 • Нестабільна стенокардія
 • Гіпертензивне серце
 • Позитивний тест з фізичним навантаженням
 • Гіперхолестерінемія
 • Наявність блокади лівої ніжки п.Гіса на ЕКГ спокою або при тесті з ДФН
 • Аномалії діастолічної функції серця
 • Типові зміни мікроциркуляції при ендокардіальній біопсії
 • Постінфарктний
 • Аневризма серця хронічна
 • Аневризма серця гостра
 • Вогнищевий карділосклероз без зазначення в анамнезі перенесеного ІМ
 • Дифузний кардіосклероз
 • Ангіоспастична стенокардія
 • Нестабільна стенокардія
 • Спонтанна стенокардія
 • Варіантна стенокардія
 • Стенокардія Принцметала
 • Стабільна стенокардія напруження
 • Стабільна стенокардія напруження при ангіографічно інтактних судинах
 • Вазоспастична стенокардія
 • Стенокардія, яка виникла вперше
 • Раптова серцева смерть
 • Раптова клінічна коронарна смерть з успішною реанімацією
 • Раптова коронарна смерть (летальний кінець)
 • Раптова коронарна смерть (нелетальний кінець)
 • На підставі скарг хворого
 • На підставі огляду хворого
 • На підставі виявлення ознак ішемії міокарда
 • Форми серцевої недстатності
 • Стадії серцевої недостатності
 • Порушення ритму серця
 • Порушення провідності
 • Наявності гіпертрофії лівого шлуночка
 • Форми та стадії серцевої недостатності
 • Характери порушення ритму і провідності
 • Кількості перенесених інфарктів міокарда
 • Локалізації та часу виникнення інфаркту міокарда
 • Наявності ремоделювання лівих відділів серця
 • Аневризма серця
 • Дiлянки асинергiї лiвого шлуночка
 • Вiдсутнiсть асинергiї лiвого шлуночка
 • Значне збiльшення розмiрiв серця
 • Значне зменшення розмiрiв серця
 • Епiзоди скороминучих iшемiчних змiн сегменту ST, що не супроводжуються больовим приступом
 • Всi iшемiчнi змiни ЕКГ при навантаженнi
 • Приступи стенокардiї,що не потребують припинення навантаження
 • Клiнiчнi еквiваленти стенокардiї
 • Змiни ЕКГ при навантаженнi, що не супроводжуються клiнiчною симптоматикою