• Рiзновиднiсть стенокардiї напруги, її поява пов"язана з фiзичним навантаженням, який змiнюється за значенням свого порогу
 • Особливий вид стенокардiї, пов"язаний зi спазмом крупних коронарних артерiй
 • Так звана "несправжня стенокардiя", пов"язана з мiжребровою невралгiєю
 • Наявнiсть додаткового серцевого тону, звичайно IY, рiдше III
 • Акцент II тону на a.pulmonalis
 • Акцент II тону на аортi
 • Систолiчний шум на верхiвцi i в т.Боткiна
 • I тон на верхiвцi послаблений
 • Ознаки збiльшення розмiрiв серця
 • Ознаки зменшення розмiрiв серця
 • Застiйнi явища в легенях
 • Гiпертонiчна хвороба
 • Хвороба Рейно
 • Миготiння чи трiпотiння передсердь
 • Поперечнi блокади серця з брадiкардiєю
 • Сечокам'яна хвороба
 • Шлуночкова екстрасистолiя
 • Шлуночкова екстрасистолiя пiсля фiзнавантаження
 • Загрудинний бiль i депрессiя сегмента ST, що виникають одночасно
 • Зубець Q у III та avF вiдведеннях
 • Стабiльна стенокардiя напруги II функцiонального класу
 • Стабiльна стенокардiя напруги IY функцiонального класу
 • Спонтанна (варiантна) стенокардiя
 • Стенокардiя напруги i спокою
 • ЕКГ спокою
 • Холтерівського моніторування ЕКГ з верифікацією за даними коронароангіографії
 • Сцинтіграфії міокарда з 201Tl
 • Стрес-ехокардіографії з добутаміном
 • ЕКГ-позитивні тести з навантаженням
 • Повністю асимптомні хворі
 • Частково асимптомні хворі
 • Асимптомні хворі, що перенесли інфаркт міокарда
 • Хворі із стенокардією (з чи без ІМ в анамнезі) та епізодами безбольової ішемії міокарда
 • Локалізація за грудиною
 • Зв"язок з фізичним навантаженням
 • Ефективність нітрогліцерину
 • Підвищення КФК та ЛДГ
 • Чи має цей біль кардіальний генез
 • Чи має цей біль ішемічний генез
 • Що відображає цей біль: стенокардію, нестабільну стенокардію чи інфаркт міокарда
 • Чи є цей біль ознакою дилатації порожнин серця
 • Фактори і рівень навантажень, що провокують розвиток ангінозного болю
 • Вираженість, тривалість та частота приступів стенокардії
 • Кількість обов"язкових прийомів нітрогліцерину за добу (тиждень)
 • Час і періодичність виникнення ангінозного болю
 • Виявлення симптомів трансформації болю
 • Рівень фракцій холестерину плазми крові
 • Міокардіальні містки
 • Коронарний атеросклероз
 • Пролапс мітрального клапану
 • Гіпертрофічна кардіоміопатія
 • Хвороба аортальних клапанів
 • Гіпертензія (системна чи легенева)
 • Спонтанна лабільність порога фізичних навантажень
 • Виникнення болю в спокою та при помірному фізичному навантаженні
 • Феномен "проходження" через приступ стенокардії
 • Циклічність виникнення приступів стенокардії
 • Елевація сегменту ST підчас приступу стенокардії
 • Косонисхідна депресія сегменту ST підчас приступу стенокардії
 • Патологія кістково-м"язової системи
 • Патологія нервової системи
 • Патологія шлунково-кишкового тракту
 • Розлади сечовипускання
 • Локалізація болю
 • Характер болю
 • Зв"язок з фізичним навантаженням
 • Госпіталізація в БРІТ для активного лікування
 • Надання лише рекомендацій з нормалізації стилю життя, боротьба з факторами ризику
 • Обстеження за допомогою інструментальних методів, медикаментозне чи хірургічне лікування
 • Фiлософ Сенека
 • Гарвей в ХYII столiттi
 • В.Геберден в 1772 р
 • Корвiзар в 1813 р
 • Образцов В.П. i Стражеско М.Д. на початку ХХ столiття
 • Шлуночкова екстрасистолiя
 • Фібриляція передсердь
 • Шлуночкові тахікардії
 • Атрiо-вентрикулярнi блокади
 • Синусова екстрасистолія
 • Це тверждення абсолютно вiрне
 • Це тверждення справедливе лише по вiдношенню до клiнiчних проявiв данної нозологiчної одиницi
 • Це абсолютно невiрно
 • Елевацiю сегменту ST на 1 мм і більше (крім відведень aVR, V1)
 • Формування монофазної кривої
 • Депресiю сегменту ST на 1 мм
 • Появу зубця Q та загострення зубця Т
 • Все перераховане
 • Печiя пiд час їжi
 • Печiя при швидкому ходiннi
 • Приступ аритмiї в станi спокою
 • Приступ аритмiї пiд час бiгу
 • Задишка при ходiннi без ознак серцевої недостатностi
 • Приступи лiвошлуночкової недостатностi, що повторюються при фiзичному навантаженнi у хворого з постiнфарктним кардiосклерозом