• Профiлактики коронарного тромбозу
 • Профiлактики внутріпорожнинного тромбоутворенню в серці
 • Профiлактики рецидивiв IМ
 • Лiкування постiнфарктної стенокардiї
 • Профілактики геморагічного інсульту
 • Набряк легень
 • Фiбриляцiя шлуночкiв
 • Функцiональна недостатнiсть мiтрального клапана
 • Шок
 • Розрив мiокарда
 • Рефлекторнi механiзми
 • Гуморальнi механiзми
 • Гiпоксiя та гiпоксемiя
 • Підвищення тонусу блукаючого нерва
 • Рiвень протромбiну
 • Рiвень фiбриногену
 • АЧТЧ
 • Час кровотечi
 • Кiлькiсть тромбоцитiв
 • Лiвої коронарної артерiї
 • Огинаючої артерiї
 • Правої коронарної артерiї
 • Передньої нисхiдної артерiї
 • Задньої мiжшлуночкової артерiї
 • Вiдсутнiсть тромба при коронарографiї через 24-48 годин
 • Поява реперфузiйних аритмiй
 • Нормалiзацiя патологiчних зрушень сегмента ST
 • Рiзке пiдвищення активностi КФК пiсля тромболiзису
 • Симптом ампутації коронарної артерії при коронарографії
 • Показане (коли немає протипоказань)
 • Можливе поєднання з аспiрином
 • Можлива комбінація з нiтратами, антагонiстами кальцiю i бета-блокаторами
 • Показана комбінація з непрямими антикоагулянтами
 • Препаратом вибору є бета-адреноблокатори
 • Характерним проявом на ЕКГ є депресiя сегмента ST
 • Часто спостерiгаються шлуночковi аритмiї, препаратами вибору є антагоністи кальцію
 • Не може призвести до розвитку ГІМ
 • Антиаритмiчних препаратiв III класу
 • Бета-блокаторiв
 • Антиаритмiчних препаратiв IV класу
 • Антиаритмiчних препаратiв I класу
 • Внутрішньовенного призначення магнію сульфату
 • Як можна швидше
 • Після купування больового синдрому
 • Після проведення реваскуляризації
 • Наявності больового синдрому
 • Наявності підвищення D-дімеру плазми
 • Пiдвищення активностi ферментiв плазми
 • Характерних змiн ЕКГ
 • За умов підтвердження під час коронарної ангіографії
 • При появі характерних ознак під час проведення ЕхоКГ
 • Блокадi передньо-верхнiх розгалужень лiвої нiжки пучка Гiса
 • Блокадi лiвої нiжки пучка Гiса
 • Синдромі ВПВ
 • Емфіземі легень
 • Блокадi правої нiжки пучка Гiса
 • Iнфаркт мiокарда в анамнезi
 • Жiноча стать
 • Психоз
 • Транзиторна повна передсердно-шлуночкова блокада при задньому iнфарктi мiокарда
 • Вторинна фiбриляцiя шлуночкiв
 • Мiсця пункцiї вени
 • Шлунково-кишкового тракту
 • Сечовидiльних шляхiв
 • Легень
 • Судин мозку (геморагiчний iнсульт)
 • Хiрургiчне втручання через 3 мiсяцi пiсля IМ у 5% випадкiв веде до повторного IМ
 • Клiнiчно 90 iнфарктiв реєструють своєчасно
 • Блювота є iндексом тяжкостi iнфаркту
 • При блокадi лiвої нiжки пучка Гiса ЕКГ дiагностика iнфаркту не ускладнена
 • Фермент МВ-КФК специфiчний до ушкодження мiокарда
 • Молодий вiк
 • Нижнiй трансмуральний iнфаркт мiокарда
 • Артерiальна гiпертензiя
 • Жодний з перерахованих факторiв
 • Нудота, блювота
 • Приступ стенокардiї
 • Шлуночковi аритмiї
 • Тахiкардiя
 • Сповільнений ідіовентрикулярний ритм
 • Мiокардит
 • Пухлини
 • Ниркова недостатнiсть
 • Перикардит
 • Порушення мозкового кровотоку
 • Жовчно-кам’яна хвороба
 • Больовий синдром, що рецидивує
 • Гемоперикард
 • Електромеханiчна дисоцiацiя
 • Невдалi реанiмацiйнi заходи
 • Зворотні зміни сегменту ST на ЕКГ
 • Як iзольоване ураження правого шлуночка
 • У поєднаннi з IМ передньої стiнки лiвого шлуночка
 • У поєднаннi з IМ задньої стiнки лiвого шлуночка
 • Гiпотензiя
 • Збiльшення печiнки
 • Задишка
 • Набухання шийних вен
 • Різкий підйом артеріального тиску
 • Гiпотензiю
 • Нудоту
 • Порушення дихання
 • Транзиторне гіперпное
 • Ішемічний інсульт протягом останніх 6 місяців
 • Інсульт невідомого походження будь-якої давності
 • Пошкодження або новоутворення центральної нервової системи
 • Шлунково-кишкові кровотечі протягом останнього місяця
 • Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок протягом останніх 6 місяців
 • Лiвошлуночкова недостатнiсть
 • Iнфаркт мiокарда правого шлуночка
 • Тромбоемболiя легеневої артерiї
 • Введення інотропних засобів на догоспітальному етапі
 • Бета-блокаторам
 • Інгібіторам АПФ
 • Антітромбоцітарним засобам
 • Статінам
 • Дофаміну
 • Гiперкальцiємiї
 • Гiперкалiємiї
 • Лiкуваннi антагонiстами кальцiю
 • Гiпокалiємiї
 • Гiпомагнiємiї
 • Гіпернатріємії розведення
 • Зустрiчається протягом перших 1-8 тижнiв IМ
 • Аутоімунний механізм виникнення
 • Для лiкування застосовують нестероїдні протизапальні засоби або гормони
 • Не потребує спеціального лікування
 • Збереження елевації сегмента ST в зоні пошкодження
 • Депресія сегмента ST в зоні пошкодження
 • Атріовентрикулярні блокади
 • Розширення комплекса QRS
 • Ознаки систолічного перенавантаження лівого шлуночка
 • Дигiталiснiй iнтоксикацiї
 • Артерiальнiй гiпертензiї
 • Ішемії міокарда
 • Як реакція адаптації до фізичного навантаження
 • Зниження АТ
 • Серцевої недостатностi
 • Рецидиву IМ
 • Суттєво не впливає на клінічний плин захворювання
 • Частота хвиль тріпотіння в межах 250 - 370 на хвилину
 • Може спостерігатися як регулярний так і нерегулярний пульс
 • Відсутність зубця Р
 • Фізіологічна атріовентрикулярна блокада
 • Порушення провідності в системі ніжок пучка Гіса
 • Асинхроннiсть скорочення сегментiв мiокарда
 • Гiпокiнезiя
 • Акiнезiя
 • Дискiнезiя
 • Гіперкінезія життєздатних сегментів міокарда
 • Тромбоцитiв
 • Еритроцитiв
 • Лейкоцитiв
 • Макрофагiв
 • Фiбробластiв
 • При протипоказах до застосування бета-блокаторів
 • У комбiнацiї з бета-блокаторами
 • У комбiнацiї з нiтратами
 • У пацієнтів з варіантною стенокардією
 • Комбінація з іншими вазодилататорами протипоказана
 • Загрудинний бiль
 • Тахiпноє
 • Підвищення рівня D-димеру
 • Підвищення тиску в легеневій артерії
 • Елевація сегменту ST лівих грудних відведеннях
 • Гіпертрофію лівого шлуночка
 • Задньо-базальний iнфаркт мiокарда
 • Блокаду лiвої нiжки пучка Гiса
 • Гiперкалiємiю
 • Миготливої аритмії
 • Атріовентрикулярної блокади III-ступеня
 • Тріпотіння передсердь
 • Всіх перелічених
 • Больовий синдром, що зберiгається та гостра лівошлуночкова недостатність
 • ІМ правого шлуночка
 • Кардiогенний шок
 • Синдром Дреслера
 • Гостра аневризма лiвого шлуночка
 • Збiльшеннi комплексу QRS понад 0,12 сек
 • Вiдсутностi зубця Q у V5-6 вiдведеннях
 • Наявностi Q у V1-2 вiдведеннях
 • Наявностi Q у V5-6 вiдведеннях
 • Жодному з перерахованих феноменiв
 • 0 - 6 годин
 • 6 - 12 годин
 • 12 - 18 годин
 • 18 - 24 години
 • Чiткої залежностi немає
 • Зниження кровотоку в кiнцiвках
 • Атріовентрикулярні блокади
 • Брадикардія
 • Парадоксальна гіпертензія
 • Постiнфарктна стенокардiя
 • Шлуночковi аритмiї
 • Iшемiчнi змiни при ВЕМ перед випискою
 • Наявність сухих хрипів в легенях при аускультації