• Яєчникові артерія і вена
 • Маткові артерія і вена
 • Трубні артерія і вена
 • Внутрішня клубова артерія
 • Внутрішня клубова вена
 • Під’язиковий
 • Блукаючий
 • Язикоглотковий
 • Лицевий
 • Додатковий
 • Підошвова п’ятково-човноподібна
 • Надп’ятково-човноподібна
 • Підошвова клино-кубоподібна
 • Міжкісткова клино-кубоподібна
 • Роздвоєна
 • Печінково-дванадцятипала
 • Печінково-шлункова
 • Печінково-ниркова
 • Кругла зв’язка печінки
 • Венозна зв’язка
 • Чотирьохголовий м’яз стегна
 • Двоголовий м’яз стегна
 • Триголовий м’яз стегна
 • Півсухожилковий м’яз
 • Напівперетинчастий м’яз
 • Довга головка m. triceps brachii
 • Довга головка m. biceps brachii
 • Медіальна головка m. triceps brachii
 • Латеральна головка m. triceps brachii
 • Коротка головка m.biceps brachii
 • Дельтовидная
 • Большая круглая мышца
 • Подостная мышца
 • Малая круглая мышца
 • Широчайшая мышца спины
 • Маточная и яичниковая
 • Верхняя пузырная и яичниковая
 • Нижняя пузырная и яичниковая
 • Маточная и верхняя пузырная
 • Маточная и нижняя пузырная
 • Преджелудочная сумка
 • Сальниковая сумка
 • Печёночная сумка
 • Левый мезентериальный синус
 • Правый мезентериальный синус
 • Вовча паща
 • Викривлення носової перегородки вправо
 • Перелом основи черепа
 • Заяча губа
 • Викривлення носової перегородки вліво
 • M.sternocleidomastoideus
 • M.omohyoideus
 • M.platisma
 • M.sternohyoideus
 • M.mylohyoideus
 • Нижньощелепний
 • Язиковий
 • Вушно-скроневий
 • Щічний
 • Верхньощелепний
 • Через верхню очноямкову щілину
 • Через передній решітчастий отвір
 • Через задній решітчастий отвір
 • Через нижню очноямкову щілину
 • Через вилично-очноямковий отвір
 • Прямокишково-матковий
 • Міхурово-матковий
 • Правий брижовий синус
 • Лівий брижовий синус
 • Міжсигмоподібний синус
 • Долонні міжкісткові м’язи
 • Тильні міжкісткові м’язи
 • Червоподібні м’язи
 • Короткий долонний м’яз
 • Відвідний м’яз мізинця
 • Чепцеву сумку
 • Передшлункову сумку
 • Правий бічний канал
 • Лівий бічний канал
 • Печінкову сумку
 • Між парієтальним і вісцеральним листками піхвової оболонки яєчка
 • Між шкірою і м’язистою оболонкою
 • Між внутрішньою сім’яною фасцією і піхвовою оболонкою
 • Між м’ясистою оболонкою і внутрішньою сім’яною фасцією
 • Між шкірою і м’язом, що піднімає яєчко
 • Середня оболонна артерія.
 • Середня мозкова артерія.
 • Задня сполучна артерія.
 • Передня оболонна артерія.
 • Передня мозкова артерія.
 • міжкісткових
 • Черв'якоподібних
 • згинач вказівного пальця ,
 • Поверхневий згинач пальців
 • Глибокий згинач пальців
 • Ramus interventricularis posterior a.coronaria dextra
 • Ramus interventricularis anterior a.coronaria dextra
 • Ramus septalis posterior a.coronaria dextra
 • Ramus septalis anterior a. coronaria sinistra
 • -
 • власну печінкову артерію і ворітну вену
 • Печінкові вени
 • Власну печінкову артерію і печінкову вену
 • Праву і ліву печінкові артерії
 • Черевний стовбур
 • Між паріетальний і вісцеральний листки піхвової оболонки яєчка
 • Між шкіру і м’ясисту оболонку
 • Між внутрішню сім’яну фасцію і піхвову оболонку
 • Між м’ясисту оболонку і внутрішню сім’яну фасцію
 • Між шкіру і м’язом, що піднімає яєчко
 • Поздовжня складка 12-палої кишки
 • Циркулярні складки 12-палої кишки
 • Цибулина 12-палої кишки
 • Дуоденальні залози
 • Печінково-дуоденальна зв'язка
 • У зовнішньому вусі
 • У середньому вусі
 • У внутрішньому вусі
 • У барабанній перетинці
 • У слуховій трубі