• Жовтяниця Жільбера
 • Обтураційна
 • Гемолітична
 • Ядерна жовтяниця новонароджених
 • Паренхіматозна, обтураційна
 • Гемолітична
 • Ферментативна
 • Паренхіматозній, обтураційній
 • Гемолітичній
 • Функціональній гіпербілірубінемії (сімейна негемолітична жовтяниця новонароджених)
 • Ушкодження паренхіми печінки
 • Обтурація жовчевивідних шляхів
 • Гіперпродукція білірубіну через посилений розпад гемоглобіну
 • Затримка коньюгованого білірубіну в печінці
 • Надлишкове надходження коньюгованого білірубіну в кишківник
 • Пригнічення кон'югації білірубіну в печінці
 • Про пригнічення захоплювання останнього із сироватки крові
 • Порушення виведення кон`югованого білірубіну в кишківник
 • Пригнічення кон`югації білірубіну в печінці
 • Жовтяниця Кріглера-Наяра
 • Жовтяниця Жільбера
 • Фізіологічна жовтяниця новонароджених
 • Стисненням жовчних ходів набряклою паренхімою, холестазом, порушенням виділення білірубіну в кишківник
 • Пригніченням кон'югації білірубіну через енергодефіцит
 • Зниженням поглинальної функції печінки
 • Недостатній вміст альбуміну
 • Механічну і паренхіматозну
 • Паренхіматозну і гемолітичну
 • Гемолітичну і кон`югаційну
 • При атрезії жовчевивідних шляхів
 • Внаслідок порушення кон'югації білірубіну 5503, 0 "В результаті ізоімунізації організму матері антигенами плоду (резуснесумістність)
 • При недорозвиненні ниркового фільтра у новонароджених
 • Вміст білірубіну в межах 126 - 135 мкмоль/л
 • Вміст білірубіну в межах 212 - 240 мкмоль/л
 • Вміст билируину в межах 256 - 290 мкмоль/л
 • Вміст білірубіну в межах 150 - 180 мкмоль/л
 • Концентрація білка нерозведеної сироватки крові
 • Концентрація білка сироватки крові, розведеної в 10 разів
 • Концентрація білка сироватки крові, розведеної в 30 разів
 • Білірубін-еталон 20 г/л
 • Підвищення в крові вмісту вільного і зв'язаного білірубіну
 • Поява білірубіну та уробіліногену в сечі, зниження стеркобіліну в калі
 • Відсутність в сечі уробіліногену і збільшення стеркобіліногену
 • Підвищення вільного білірубіну, поява уробіліну в сечі, зникнення стеркобіліну в калі
 • Окисно-відновних процесах
 • Синтез хромопротеїдів
 • Біоенергетичних процесах
 • У процесах гліколізу
 • Еритробластах кісткового мозку
 • У клітинах печінки, м'язів і ін. тканинах
 • У лейкоцитах крові
 • Хромопротеїдів
 • Вуглеводнів
 • Ліпідів
 • Нуклеїнових кислот
 • Копропорфірини
 • Мезопорфірини
 • Порфобіліноген і дельтаамінолевулинова кислота, уропорфірини
 • Копропорфірини і протопорфірини
 • Порфобіліноген
 • Амінолевулинова кислота
 • Уропорфіриногени і порфобіліноген
 • Гіперпродукція порфіринів
 • Порушення виведення порфіринів з організму
 • Дефіцит ферментів синтезу гема на різних етапах
 • Тільки уропорфірина
 • Тільки копропорфірина
 • Уропорфірина і копропорфірина
 • Амінолевулинової кислоти і порфобіліногена
 • Гостра перемежована порфірия
 • Спадкова печінкова копропорфірия
 • Копропорфірия
 • Урокопропорфірия (пізня шкіряна порфірия)
 • При гіпохромних і гемолітичних анеміях
 • При гострому отруєнні свинцем
 • При захворюваннях печінки (хронічних гепатитах, цирозах)
 • При авітамінозах А і Е
 • Спектрофотометричні
 • Спектральні
 • Колориметричні
 • Осадові
 • Мезопорфірини
 • Сіалові кислоти
 • Уропорфірини, копропорфірини,порфобіліноген,ДАЛК
 • Дейтеропорфірини
 • Термостабільність
 • Здатність до флуоресценсії
 • Стійкість до дії лугів
 • Здатність до агрегації
 • Уропорфірини
 • Копропорфірини
 • Протопорфірини
 • Свинець
 • Чотирихлористий вуглець
 • Синильна кислота
 • Хлорацетофенон
 • Хвороби печінки
 • Захворювання крові
 • Гострі запальні процеси
 • Гіпо-авітамінози В
 • Панкреатитах
 • Абрикоси
 • Морква
 • Лікарські препарати нітрофуранового ряду
 • Лимони
 • Конъюгований білірубін
 • Уробіліноген
 • Неконъюгований білірубін
 • Стеркобіліноген
 • Гемолітична жовтяниця
 • Паренхіматозна жовтяниця
 • Механічна жовтяниця