• Вiрiони мають сферичну форму, дiаметр 80 нм, без оболонки, капсид - iкосаедр, сформований з 240 гексонiв та 12 пентонiв
 • Вiрiони мають форму, близьку до сферичної, дiаметр 170-210 нм, суперкапсидну лiпiдну оболонку з поверхневими глiкопротеїнами, капсид - iкосаедр, складається з 162 капсомерi
 • Вiрiони мають форму кулi, розмiрами 170 х 70 нм, суперкапсидну оболонку, РНП зi спiральним типом симетрiї, 7 бiлкiв
 • 320-340 мосм/л
 • 280-310 мосм/л
 • 260-280 мосм/л
 • 240-260 мосм/
 • 600-900 мосм/л
 • 150-300 мосм/л
 • 300-600 мосм/л
 • 1000-1400 мосм/
 • Тиск, утворюваний білками
 • Тиск, утворюваний вуглеводнями
 • Тиск, утворюваний ліпідами
 • Осмос
 • Дифузія речовин
 • Транспорт речовин через мембрану
 • Рівень білків плазми
 • Рівень глюкози
 • Вазопресин
 • Тироксин
 • Інсулін
 • Паратирин
 • Підвищуються гематокрит, гемоглобін, кількість формених елементів, загальний білок
 • Знижуються гематокрит, гемоглобін, кількість формених елементів, загальний білок
 • Лабораторні показники не змінюються
 • Захворювання ШКТ, що супроводжуються блювотою і проносом
 • Поліурії
 • Підвищене потовиділення
 • Накопичення осмотично активних речовин
 • Лабораторні показники не змінюються
 • Підвищуються гематокрит, гемоглобін, кількість еритроцитів, концентрація загального білка
 • Знижуються гематокрит, гемоглобін, кількість еритроцитів, концентрація загального білка
 • Структурна
 • Транспортна
 • Учасник та посередник в обміні речовин
 • Терморегулююча
 • Знешкоджувальна
 • Основний осмотично активний елемент позаклітинної рідини
 • Бере участь у регуляції КЛС, входячи до складу буферних систем
 • Визначає стан нервово-м'язової збуджуваності
 • Зберігає і підтримує сталість електрохімічного потенціалу на мембранах клітин
 • Бере участь у формуванні імунітету
 • Внутрішньоклітинно
 • Позаклітинно
 • Внутрішньокістково
 • Внутрішньом`язево
 • Інсулін
 • Альдостерон
 • Вазопресин
 • Натрійуретичні гормони ( НУФ, інтестинальні гормони)
 • 100-120 ммоль/л
 • 135-150 ммоль/л
 • 60-80 ммоль/л
 • 150-180 ммоль/л
 • 50-200 ммоль/добу
 • 130-230 ммоль/добу
 • 250-300 ммоль/добу
 • 310-400 ммоль/добу
 • Вазопресин
 • Естрогени
 • Альдостерон
 • Кальцитонін
 • Натрійуретичний фактор
 • Естрогени
 • Тироксин
 • Паратирин
 • Альдостерон
 • Найтрійуретичні гормони
 • Тироксин
 • Естрогени
 • Зневоднення, припинення секреції залоз ШКТ
 • Зменшення осмолярності позаклітинної рідини
 • Порушення нервово-м'язової провідності, зниження сухожильних рефлексів, колапс
 • Гіпотонію
 • Гіпергідрію, набряки, підвищення АТ
 • Спрагу, лихоманку, збудження нервової системи
 • Гіперосмолярність плазми
 • Зниження вмісту загального білку плазми
 • При хронічних гепатитах6412, 0 "Гепатитах, цирозах печінки
 • Захворюваннях ЦНС (енцефалітах, менінгітах)
 • Первинний та вторинний гіперальдостеронізм
 • При надлишковому вмісті натрію в організмі
 • При розсмоктуванні випотів
 • Під впливом лікування діуретиками, салуретиками
 • Під впливом лікування фізіопроцедурами
 • Гіпоальдостеронізмі, нефриті з втратою солей, діабетичному ацидозі
 • Диспепсіях, токсикозах, ентеритах
 • При фізичному напруженні, роботі в умовах високої температури навколишнього середовища
 • Інсулома
 • Максимальні втрати натрію складають 0,2 ммоля на 1 кг маси за добу
 • Екскреція натрію коливається від 50 до 130 ммоль за добу
 • Екскреція натрію коливається від 87 до 217 ммоль за добу
 • Церулоплазмін
 • Трансферин
 • Феритин, гемосидерин, сидерофілін
 • Феритин, гемосидерин
 • Гемоглобін, міоглобін, цитохроми, каталаза
 • Ксантиноксидаза, сукцинат-ДГ
 • Гемоглобін, міоглобін
 • Ферритин, гемосидерин
 • Залізовмісні ферменти
 • Трансферин
 • 7,0-17,9 мкмоль/л
 • 8,9-21,5 мкмоль/л
 • 10,8-28,8 мкмоль/л
 • 29,0-35,0 мкмоль/л
 • Апластичних і дизеритропоетичних станах
 • Після повторних переливань крові, рефракторні анемії
 • Гемохроматоз
 • Інфекційний паротит
 • Залізодефіцитних анеміях
 • Вагітності
 • Крововтратах гострих і хронічних
 • Тромбоцитопеніях
 • Канцероматоз, гострі і хронічні інфекційні захворювання
 • Нефротичний синдром, хронічна ниркова недостатність
 • Вагітність
 • Загальна залізозв'язуюча здатність
 • Ненасичена залізозв'язуюча здатність
 • Вміст заліза
 • Вміст гемоглобіну
 • Вміст феритину
 • Анемії Аддисона-Бірмера
 • Первинному гемохроматозі
 • Залізодефіцитна анемія
 • Сепсис
 • Анемії Маркіафава-Мікелі
 • Сепсисі
 • Первинному гемохроматозі, таласеміях
 • Всі відповіді правильні
 • Структурний елемент кісткової тканини
 • Плазменний фактор згортання крові
 • Активатор ферментних процесів, регулятор збуджуваності і провідності нервово-м'язових волокон
 • Транспортна
 • Вітамін Д, кальційзв'язуючий білок
 • Паратирин
 • Жирно- жовчні сполуки
 • Вітамін Є
 • Інсулін, глюкагон
 • Тироксин
 • Паратирин, кальцитонін
 • Глюкокортикоїди
 • 1,25-1,9 ммоль/л
 • 2,0-2,3 ммоль/л
 • 2,3-2,7 ммоль/л
 • 3,0-4,0 ммоль/л
 • Гіпофункції, видаленні паращитовидних залоз
 • Рахіті
 • Гіперсекреції кальцитоніна
 • Ентеритах, панкреатичній недостатності
 • Холециститах
 • Адинамії, поліурії
 • Кальцинозу судин, тканин
 • Утворенню каменів в нирках, жовчному міхурі
 • Виникненню судом
 • Спазм м'язів, підвищення нервово-м'язової збудженості, судоми
 • Гіпотонію, шлуночкові аритмії
 • Ентерити
 • Поліурії
 • У новонароджених після 4-го дня життя
 • У недоношених дітей
 • У деяких осіб після прийому молочної їжі
 • Після прийому жирної іжі
 • Лейкозі, гангрені, перитоніті
 • Аддисоновій хворобі, синдромі Іценко-Кушинга
 • Гіпервітамінозі Д
 • Гіповітамінозі D