• Гемоглобінова
 • Протеїнова
 • Гідрокарбонатна, фосфатна
 • рН змінюється тільки при зміні чисельника - НСО3 або знаменника - рСО2
 • рН залишається незмінним при рівномірній однонаправленій зміні НСО3 і рСО2
 • Величина рН залежить не від абсолютних значень солі і кислоти, а від їхнього співвідношення
 • При зміні суми буферних основ крові
 • рН, актуальний гідрокарбонат, загальна СО2
 • Буферні основи, стандартний гідрокарбонат, зсув буферних основ
 • рСО2
 • рН, актуальний гідрокарбонат, загальна СО2
 • Буферні основи, зсув буферних основ (ВЕ, ВД), стандартний гідрокарбонат
 • рСО2
 • Загальна СО2, актуальний гідрокарбонат
 • рСО2
 • Буферні основи, зсув буферних основ (ВЕ, ВД), стандартний гідрокарбонат
 • + 5-10 ммоль/л
 • - 4-8 ммоль/л
 • 0 плюс-мінус 2,3 ммоль/л
 • Реабсорбція гідрокарбонату
 • Ацидогенез, секреція іонів водню
 • Амоніогенез
 • Дезамінування амінокислот
 • Фільтрація
 • Не змінюється
 • Зменшується концентрація хлору, залишкових аніонів (SO4, НРО4), збільшується гідрокарбонат натрію
 • Збільшується концентрація калію, хлору або залишкових аніонів, зменшується гідрокарбонат натрію
 • Нереспіраторного алкалозу
 • Респіраторного алкалозу
 • Нереспіраторного ацидозу
 • Нереспіраторного алкалозу
 • Дихального алкалозу
 • Нереспіраторного ацидозу
 • Зменшення хвилинного об'єму дихання
 • Порушення дихання, асфіксія, пригнічення дихання
 • Порушення дифузії газів через альвеолярну мембрану
 • Підвищення СО2 у навколишньому середовищі, несправність наркозної і дихальної апаратури
 • При розведенні позаклітинної рідини ізотонічним розчином NaCl
 • Респіраторний алкалоз
 • Респіраторний ацидоз
 • Метаболічний ацидоз
 • Респіраторний та метаболічний ацидоз
 • Збільшення продукції, зниження окислювання і ресинтезу молочної кислоти
 • Збільшення продукції, зниження окислювання і ресинтезу кетонових тіл
 • Неефективна секреція іонів водню, затримка кислот
 • Втрата основ
 • При розведенніпозаклітинної рідини ізотонічним розчином NaCl
 • Затримка або введення основ
 • Некомпенсовані втрати іонів водню, втрати "нелетучих кислот"
 • Втрати калію
 • Зменшення обміну позаклітинної рідини
 • Порушення співвідношення лактат/піруват
 • Збільшення об'єму легеневої вентиляції
 • Порушення дихального центру
 • Пропасні стани
 • Загальне перегрівання
 • Гострі порушення гемодинаміки
 • Респіраторний механізм у вигляді гіпервентиляції в результаті збудження дихального центру
 • Посилена секреція іонів водню нирками
 • Метаболічний алкалоз
 • Видільний гіпохлоремічний алкалоз
 • Метаболічний ацидоз
 • Респіраторний ацидоз
 • Респіраторний алкалоз
 • Метаболічний алкалоз
 • Метаболічний ацидоз
 • Респіраторний ацидоз
 • Респіраторний алкалоз
 • Стеноз пілоруса
 • Менінгоенцефаліти, що супроводжуються тахіпноє
 • Пневмонії
 • Перитоніт
 • Метаболічний ацидоз
 • Метаболічний алкалоз
 • Респіраторний ацидоз
 • Емфіземі легень
 • Бронхіальній астмі
 • Стенозі пілоруса шлунка
 • Анеміях
 • Тільки білкова та гемоглобінова
 • Білкова, гемоглобінова та фосфатна
 • Гідрокарбонатна та фосфатна
 • Білкова, гемоглобінова, гідрокарбонатна, фосфатна
 • Легені і нирки
 • Печінка і харчовий канал
 • Кісткова тканина
 • Антиоксидантна система
 • Можна
 • Не можна
 • Можна тільки після центрифугування
 • Можна тільки після обробки детергентами
 • Бронхіт
 • Астматичний статус
 • Емфізема легень
 • Серцево-судинна недостатність
 • На вимірі емісії атомів у полум'ї
 • Хроматографічному розподілі
 • Радіохімічному розділенні
 • Вимірі електрорушійної сили електрохімічного ланцюга, утвореного йоноселективним і допоміжним електродами, зануреними в досліджуваний розчин
 • Електрофоретичному розподілі
 • Рефрактометрії
 • Електрохімічним (йоноселективним)
 • Емісійною спектроскопією в полум'ї
 • Атомно-адсорбційною спектрофотометрією
 • Фотометрично
 • Фотоколориметричні
 • Атомно-адсорбційна фотометрія
 • Емісійна спектроскопія в полум'ї
 • Електрохімічні (потенціометричні)
 • Молекулярно-ситова хроматографія
 • Сироватці, плазмі, еритроцитах
 • Сечі, лікворі, шлунковому вмісті
 • Ексудаті, трансудаті
 • Спинно-мозковій рідині
 • Гепаринати літію і амонію
 • Лимоннокислий натрій
 • ЕДТА
 • Щавелевокислий натрій
 • 120-130 ммоль/л
 • 90-100 ммоль/л
 • 50-80 ммоль/л
 • 170-210 ммоль/л
 • 150-250 ммоль/добу
 • 95-110 ммоль/добу
 • 40-50 ммоль/добу
 • 260-300 ммоль/добу
 • Аскорбіновою кислотою
 • Лимонною кислотою
 • Щавелєвою кислотою
 • Етанолом
 • Розведеній в 10 разів
 • Цільній
 • Розведеній в 100 разів
 • Недостатній тиск газу і повітря
 • Неточно приготовлені калібрувальні розчини
 • Використання гемолізованої сироватки
 • Використання внутрішнього стандарту (літій)
 • Титрометричний (комплекснометричний)
 • Колориметричний
 • Полум'яна спектроскопія
 • Електрохімічний (потенціометричний)
 • Атомно-абсорбційна спектрофотометрія
 • Титрометричним
 • Колориметричним
 • Атомно-адсорбційною спектрофотометрією
 • Методом прямого потенціометричного виміру із застосуванням йоноселективного електрода
 • Барвний реактив із кальцієм утворює у лужному середовищі забарвлений комплекс
 • Пряме титрування комплексоном в присутності індикатора
 • Електрохімічне визначення напруги іонів кальцію
 • Титрометричні
 • Фотометричні
 • Атомно-абсорбційна спектрофотометрія
 • Турбідіметричний
 • Титрометричний
 • Фотометричний
 • Атомно-абсорбційна спектрофотометрія
 • Барвний реактив (титановий жовтий, магон) утворить із магнієм забарвлену сполуку
 • Пряме титрування комплексоном у присутності індикатора
 • Пряме потенціометричне вимірювання із застосуванням йоноселективного електрода