• Петехіально екхімозний
 • Васкулітно-пурпурний
 • Ангіоматозний
 • Гематомний
 • Синячково-гематомний
 • Вiрiони мають сферичну форму, дiаметр 80 нм, без оболонки, капсид - iкосаедр, сформований з 240 гексонiв та 12 пентонiв
 • Вiрiони мають форму, близьку до сферичної, дiаметр 170-210 нм, суперкапсидну лiпiдну оболонку з поверхневими глiкопротеїнами, капсид - iкосаедр, складається з 162 капсомерi
 • Вiрiони мають форму кулi, розмiрами 170 х 70 нм, суперкапсидну оболонку, РНП зi спiральним типом симетрiї, 7 бiлкiв
 • Активація фактора Флетчера
 • Активація фактора Хагемана (контакту)
 • Активація антигемофільного глобуліну А
 • Активація проакцелерину
 • Тромбопластин
 • Проконвертин, протромбін, фактор Стюарта-Прауера
 • Прекаликреїн, кініноген
 • Протеїни С та S
 • Збільшення вмісту фібриногену
 • Зниження вмісту фібриногену
 • Збільшення концентрації іонів кальцію
 • Збільшення концентрації фібринази
 • Комплекс проконвертину та кальцію
 • Комплекс акцелерину і тромбопластину
 • Комплекс акцелерину, тромбопластину, кальцію, фактора Стюарта-Прауера
 • Протромбін, гепарин
 • Протромбіназа, тромбін
 • Калликреїн, кініноген
 • Тромбостенін, кальцій
 • Утворення протромбінази
 • Утворення тромбіну
 • Утворення фібрину
 • Посткоагуляційна фаза
 • Короткочасний спазм судин
 • Агрегація та адгезія тромбоцитів
 • Ретракція тромбоцитарного згортка
 • Розпластування тромбоцитів
 • Набряк гіаломеру
 • Реакція "вивільнення" тромбоцитарних факторів
 • Адгезія тромбоцитів до раневої поверхні
 • Колаген
 • Аспірин,гепарин
 • Рістоміцин,адреналін
 • ЕДТА
 • АДФ, тромбін
 • Протамін-сульфат
 • Антитрипсин
 • Антитромбін
 • Фібриноген
 • Первинні антикоагулянти
 • Вторинні антикоагулянти
 • Антитромбіни
 • Інгібітори акцелерину, конвертину
 • Активність фібринази
 • Гепарин, тромбін
 • Активність протромбінази
 • Активність плазміногену, плазміну, активатори та інгібітори фібрінолізу
 • Інгибує плазмін
 • Інгибує активатори плазміногена
 • Активує плазміноген
 • Інгибує антитромбін III
 • Прискорення утворення протромбіназного комплексу
 • Прискорення утворення тромбіну
 • Прискорення утворення фібрину
 • Викликають гіперкоагуляцію
 • Викликають гіпокоагуляцію
 • Не мають впливу
 • Посилюють адгезію та агрегацію тромбоцитів
 • Інактивація тромбіну
 • Зв'язування іонів кальцію
 • Інгибуванння тромбопластину
 • Інгибування акцелерину
 • За рахунок інактивації тромбіну
 • За рахунок інактивації тромбопластину
 • За рахунок зв'язування іонів кальцію
 • Виключається активація фактора Хагемана
 • Дослідження антитромбінів
 • Коагуляційні тести
 • Адгезивно-агрегаційні властивості тромбоцитів, їх кількість
 • Ретракція кров'яного згортка
 • Аутокоагуляційний тест
 • АЧТЧ
 • Концентрація фібриногену, активність фібринази
 • АЧР
 • ПЧ
 • Дефіцит факторів IХ, ХI, VIII
 • Порушення тромбоцитарного гемостазу
 • Зниження ретракції кров'яного згортка
 • Пригнічення фібринолітичної активності
 • Погане загоєння ран
 • Крововиливи в великі суглоби
 • Обширі позаочеревинні гематоми
 • Корекція АЧТЧ свіжозамороженою сироваткою
 • Корекція АЧТЧ плазмою донора, адсорбованою на сульфаті барію
 • Корекція АЧТЧ плазмою, що довгостроково зберігалася
 • Проведення "тесту змішання" із плазмою хворого відомої форми гемофілії
 • Гематомний
 • Петехіально-п`ятнистий
 • Змішаний
 • Ангіоматозний
 • Число зрілих форм підвищено
 • Число юних форм збільшено
 • Число старих форм збільшено
 • Число вакуолізованих форм збільшено
 • Стан тромбоцитарного гемостазу
 • Стан коагуляційного гемостазу
 • Стан судинної стінки
 • Проби на тривалість капілярної кровотечі
 • Проби з отрутами змій
 • Час кровотечі подовжений
 • Кількість тромбоцитів знижена, переважають юні форми тромбоцитів
 • Знижена ретракція кров'яного згортка
 • Зниження протромбінового часу
 • Збільшення кількості мегакаріоцитів у кістковому мозку
 • Зменшення кількості мегакаріоцитів у кістковому мозку
 • Збільшення кількості тромбоцитів у крові, зсув тромбоцитарної формули убік збільшення старих форм
 • Збільшення кількості гемоглобіну та еритроцитів
 • Різка гіпокоагуляція
 • Різка активація фібринолітичної активності
 • Не виявляються істотні зміни
 • Різка гіперкоагуляція
 • Зменшення концентрації тромбоцитопоетинів
 • Зменшення продукції тромбоцитів у кістковому мозку
 • Збільшення руйнації тромбоцитів у селезінці
 • За рахунок затримки, агрегації тромбоцитів в ангіомі
 • Збільшення концентрації тромбопластину
 • Гіперактивація згортаючої системи крові
 • Надлишкове утворення тромбіну і виснаження механізмів, що перешкоджають згортанню крові та агрегації тромбоцитів
 • Депресія протизгортаючих механізмів
 • Гіперкоагуляція
 • Гіпокоагуляція
 • Гіперкоагуляція, нормокоагуляція
 • Перехідна
 • Вихід і видужання
 • Активація згортання крові протеазами, зв'язаними з клітинами пухлини
 • Вивільнення тромбоцитарних факторів згортання крові
 • Продукція і попадання тканинного тромбопластину в кров
 • Час згортання крові
 • Антитромбін III, концентрація фібриногену, комплекси фібринмономера, кількість тромбоцитів
 • Протромбіновий і тромбіновий час
 • Етаноловий, протамінсульфатний, ортофенолтроліновий тести
 • Пептиди А та В
 • Продукти деградації фібрину, фібриногену
 • Д-димер
 • Мішеневидні еритроцити
 • Серповидно-клітинні еритроцити
 • Фрагментація еритроцитів
 • Анізоцитоз, анізохромія
 • Зміни в судинній стінці
 • Активація гемостазу
 • Депресія протизгортаючої системи
 • Дефіцит фактора Віллебранда
 • Поява в судинному руслі тканинного тромбопластину
 • Схильність до тромбозів
 • Зниження кількості фібриногену
 • Пригнічення фібринолітичної системи
 • Збільшення проникності судинної стінки
 • Зниження концентрації гепарину
 • Збільшення концентрації фібриногену
 • Збільшення адгезивної та агрегаційної здатності тромбоцитів
 • Зниження антитромбіну III
 • Активація фібринолітичної системи
 • Концентрація фібриногену
 • Протромбіновий час
 • Антитромбін
 • Агрегація тромбоцитів
 • Методи з хромогенним субстратом
 • Клотингові методи
 • Експрес-методи
 • Імунологічні
 • Рутинні
 • Процес утворення протромбіназного комплексу
 • Процес утворення тромбіну
 • Утворення фібрину
 • Утворення продуктів деградації фібриногену