• Як норму (незавершений процес окостеніння)
 • Як перелом шийки стегнової кістки
 • Як тріщину шийки стегнової кістки
 • Як вивих головки стегнової кістки
 • Як артефакт на рентгенологічній плівці
 • В области аортального отверстия диафрагмы
 • В области пояснично-крестцового сочленения
 • В заднем средостении
 • В месте впадения в венозный угол
 • В области шеи
 • Трьохголовий м’яз плеча
 • Двоголовий м’яз плеча
 • Ліктьовий м’яз
 • Плечевий м’яз
 • Дзьобоподібно-плечевий м’яз
 • довгого малогомілкового.
 • довгого м’яза – згинача великого пальця ступні.
 • триголового м’яза литки.
 • камбалоподібного.
 • переднього великогомілкового.
 • верхній відламок зміщений досередини.
 • нижній відламок зміщеий досередини.
 • верхній відламок зміщений назад.
 • верхній відламок зміщений догори.
 • нижній відламок зміщений назовні.
 • Вивідний отвір протоки привушної залози
 • Вивідний отвір протоки піднижньощелепної залози
 • Вивідний отвір протоки під’язикої залози
 • Вивідний отвір протоки щитоподібої залози
 • Вивідний отвір протоки загрудинної залози
 • 12 ребро пересекает почку в верхней трети.
 • 12 ребро пересекает почку в нижней трети.
 • 12 ребро пересекает почку посередине.
 • 12 ребро проецируется на верхний полюс
 • 12 ребро проецируется на врехний полюс
 • Носослезный канал
 • Верхняя глазная щель
 • Нижняя глазная щель
 • Подглазничный канал
 • Резцовый канал
 • Задние отделы нижней лобной извилины.
 • Задние отделы верхней височной извилины.
 • Задние отделы средней лобной извилины.
 • Верхняя теменная долька.
 • Медиальная поверхность верхней височной извилины.
 • Великогомілкового нерва.
 • Поверхневого малогомілкового нерва.
 • Глибокого малогомілкового нерва.
 • Сідничого нерва.
 • Стегнового нерва.
 • Глибокого малогомілкового нерва.
 • Поверхневого малогомілкового нерва.
 • Великогомілкового нерва.
 • Стегнового нерва.
 • Затульного нерва.
 • Підшкірного нерва.
 • Поверхневого малогомілкового нерва.
 • Глибокого малогомілкового нерва.
 • Великогомілкового нерва.
 • Затульного нерва.
 • Заднього шкірного нерва стегна.
 • Стегнового нерва.
 • Бічного шкірного нерва стегна.
 • Верхнього сідничного нерва.
 • Нижнього сідничного нерва.
 • Сечового міхура.
 • Сім`янних міхурців.
 • Прямої кишки.
 • Сім`яного канатика.
 • Ампул сім`явиносних протоків.
 • Передміхурову залозу
 • Ампули сім`явиносних протоків.
 • Сім`яний канатик.
 • Пряму кишку.
 • Сім`яні міхурці.
 • Перетинчаста частина.
 • Передміхурова частина.
 • Губчаста частина.
 • Зовнішній отвір сечівника.
 • Внутрішній отвір сечівника.
 • Зовнішній м`яз-замикач сечівника.
 • Сфінктер сечового міхура.
 • Поверхневий поперечний м`яз промежини.
 • Глибокий поперечний м`яз промежини.
 • Сіднично-печеристий м`яз.
 • Сечоводи.
 • Сечівник.
 • Зовнішній сфінктер сечівника.
 • Внутрішній сфінктер сечівника.
 • Цибулинно-губчастий м`яз.
 • Заднє середостіння
 • Переднє середостіння
 • Середнє середостіння
 • Верхнє середостіння
 • Присереднє середостіння