• Різке зниження рівня загального білка
  • Різке зниження рівня альбумінів
  • Гіпергаммаглобулінемія
  • Усі зміни виявляють пізно
  • Усі зміни виявляються до встановлння раку рентгенологічно