• Лужної фосфатази
 • Лактатдегідрогенази
 • Аланінамінотрансферази
 • Креатинкінази
 • Холінестерази
 • Креатинін сироватки крові та сечі
 • Електроліти сироватки крові та сечі
 • Загальний білок та білкові фракції
 • Ферменти крові і сечі: трансамідіназа, аланінамінопептидаза
 • Трансферин
 • Складні білки, що є структурним матеріалом клітини
 • Біокаталізатори білкового походження
 • Неорганічні каталізатори
 • Втрачається
 • Збільшується
 • Знижується
 • Гідроліз ферменту
 • Денатурація ферменту
 • Гальмування активного центру
 • Термостабільність
 • Каталітична активність
 • Специфічність дії
 • Місце приєднання апоферменту до коферменту
 • Небілковий компонент ферменту
 • Ділянка молекули, що забезпечує можливість сполучення із субстратом і подальше перетворення останнього
 • Дефіцит матриць ДНК
 • Ушкодження клітин
 • Енергодефіцит
 • Біохімічні дослідження продуктів обміну та активності ферментів
 • Гематологічні дослідження
 • Імунологічні дослідження
 • Цироз, рак печінки
 • Гостра жовта дистрофія печінки
 • Гострий гепатит
 • Ізоцитратдегідрогеназа
 • Креатинкіназа
 • Альдолаза
 • Підшлункова залоза
 • Печінка
 • Слинні залози
 • Ферменти гліколізу
 • Ферменти переамінування
 • Ферменти кінінового обміну та метаболізму біогенних амінів
 • Муколітичні ферменти: гіалуронідаза, гексокіназа
 • Амінотрансферази
 • Дегідрогенази
 • Активація ферментів катаболізму ліпідів
 • Збільшення активності анаболічних ферментів білків і нуклеїнових кислот
 • Гіперактивація ферментів окислювання глюкози
 • Гіперактивація ліпосинтезу
 • Ентерокіназа
 • Дисахаридази
 • Трипсин
 • Пепсин
 • Механічна жовтяниця
 • Інфекційний і токсичний гепатити, загострення хронічного гепатиту
 • Поширений інфаркт
 • Хронічний гепатит в стадії ремісії
 • Активність ферментів підвищується
 • Активність ферментів не змінюється
 • Активність ферментів помірно знижується
 • Активність ферментів різко знижується
 • Алкогольний цироз печінки
 • Інфаркт міокарда
 • Інфаркт легень
 • Стенокардія
 • Інфекційний гепатит та загострення хронічного гепатиту
 • Механічна жовтяниця
 • Абсцес печінки
 • Рахіт
 • Остеогенна саркома
 • Механічна жовтяниця
 • Хвороба Педжета
 • Визначення АлАТ
 • Визначення альфа-амілази
 • Визначення лактатдегідрогенази
 • Визначення лужної фосфатази
 • АЛТ, АСТ
 • Сорбітолдегідрогеназа
 • Лужна фосфатаза та ЛДГ
 • ЛДГ
 • Печінка
 • Кісткова тканина
 • Слизова оболонка товстої кишки
 • Слизова оболонка шлунку
 • Гіпервітаміноз Д
 • Гіпотиреоз
 • Спадковий дефіцит лужної фосфатази в остеобластах
 • Базедова хвороба
 • Інфаркт легень
 • Інфаркт міокарда
 • Синдром м'язового роздавлення
 • Панкреонекроз
 • Не допускається зберігання сироватки при кімнатній температурі тривалий час
 • Не допускати дії сполук сірки
 • Не визначати активність креатинкінази в гемолізованих сироватках
 • Не визнаати активність креатинкінази в ліпемічній сироватці
 • Гострий панкреатит
 • Гострий апендицит
 • Перитоніт
 • Перфоративна виразка шлунка і дванадцятипалої кишки
 • Кахексії різного походження
 • Тяжкі захворювання печінки, цирози
 • Отруєнні фосфорорганічними сполуками,
 • Отруєнні наркотиками
 • ЛДГ, АсАТ, КК (МВ) - підвищується активність
 • СДГ, альдолаза - підвищується активність
 • АсАТ, АлАТ - знижується активність
 • Активність ферментів у межах норми
 • Тяжкому протіканні гломерулонефритів
 • Нефрозах
 • Використанні міорелаксантів у хірургічній практиці
 • Діабетичній комі
 • ЛДГ1 > ЛДГ2 > ЛДГ3 > ЛДГ4 > ЛДГ5
 • ЛДГ3 > ЛДГ4 > ЛДГ5 > ЛДГ1 > ЛДГ2
 • ЛДГ4 > ЛДГ5 > ЛДГ3 > ЛДГ1 > ЛДГ2
 • ЛДГ5 > ЛДГ4 > ЛДГ3 > ЛДГ1 > ЛДГ2
 • КК, АсАТ - підвищується активність
 • ЛДГ, альдолаза - підвищується активність
 • АсАТ, АлАТ - знижується активність
 • Активність перелічених вище ферментів у межах норми
 • ЛДГ > АсАТ > АлАТ
 • АлАТ > АсАТ > ЛДГ
 • АсАТ > АлАТ > ЛДГ
 • АсАТ > ЛДГ > АлАТ