• Кефалін, лецитин
 • Холестерин
 • Спермацет
 • Холестерол
 • Тригліцериди
 • Фосфоліпіди
 • Сфінгоміеліни
 • Білок
 • Декарбоксилювання
 • B-окислювання
 • Відновлення
 • Тригліцериди
 • Загальний холестерол
 • Вміст ХС-ЛПВЩ(альфа-холестерол)
 • ХС-ЛПДНГ,ХС-ЛПНЩ
 • Загальні ліпіди
 • Загальний холестерол
 • Фосфоліпіди
 • ХС-ЛПВЩ
 • Тригліцериди
 • Водні буферні розчини
 • Вода
 • Бензол
 • Є структурними компонентами біомембран, служать формою запасної енергії
 • Служать формою транспорту енергії
 • Несуть генетичну інформацію
 • Паренхіматозними клітинами печінки
 • Епітеліальними клітинами тонкого кишківника
 • Бета-клітинами підшлункової залоз
 • ХС, НЕЖК, ФЛ, ТГ,сфінгоміеліни
 • Холестеролн, тригліцериди та білок
 • Сума НЕЖК та тригліцеридів
 • Сума ФЛ і ХС
 • Підвищення вмісту в плазмі одного або декількох класів ліпопротеінів
 • Збільшення ХС і ЛПДНЩу плазмі крові
 • Порушення кількісного співвідношення ЛП у плазмі крові
 • Хіломікрони
 • Бета-ліпопротеїди (ЛПНЩ
 • Альфа-ліпопротеїди (ЛПВЩ
 • Пре-бета-ліпопротеїди (ЛПДНЩ
 • Інфекційний гепатит
 • Біліарний цироз печінки, гепатоз
 • Злоякісні ураження печінки
 • Хронічний гепатит
 • Нефротичний синдром
 • Гіпотиреоз
 • Перелом кісток
 • Ессенціальна гіперліпідемія
 • Паренхіматозна жовтяниця
 • Туберкульоз
 • Гіпотиреоз
 • Гіпертиреоз
 • Гострому гепатиті, цирозі печінки
 • Загостренні хронічного гепатиту
 • Механічній жовтяниці
 • Приєднанні інтеркурентної інфекції
 • Ступеня запального процесу
 • Гострої дистрофії печінки
 • Порушення білково-синтетичної функції печінки
 • Інсуліну
 • Гормонів паращитовидної залози
 • Статевих гормонів
 • Гормонів щитовидної залози
 • Жирова дегенерація печінки
 • Важкі форми гострого гепатиту
 • Механічна жовтяниця
 • Діабет
 • Атеросклероз
 • Механічна жовтяниця
 • Печінкова кома, алкогольний та біліарний цироз
 • Нефротичний синдром
 • Хронічний пакреатит
 • Атеросклероз
 • Цукровий діабет, гіпотиреоз
 • Гіпертеріоз
 • Гострий гепатит
 • Цукровому діабеті, ожирінні
 • Системній червоній вовчяниці
 • Нефротичному синдромі, гіпотиреозі
 • ІшемІчної хвороби серця
 • При важкому протіканні вірусного гепатиту
 • При печінковій недостатності, обумовленій масивним некрозом або прогресуючим цирозом печінки
 • При вірусному гепатиті середньої тяжкості
 • Інфекційний і токсичний гепатит
 • Механічна жовтяниця, нефротичний синдром
 • Атеросклероз
 • Визначення альфа-холестеролу, після осадження ліпопротеїнів низької і дуже низької щільності в надосадовій рідині
 • Утворення ліпопротеїнами високої щільності комплексів із гепарином
 • Утворення ліпопротеїнами низької та дуже низької щільності комплексів із хлоридом кальцію
 • Кров для дослідження взято після сніданку
 • Застосування лікарських засобів, що впливають на ліпідний обмін
 • Зберігання сироватки в замороженому стані
 • Розрахунок показників порівняно зі стандортом
 • Емоційне навантаження
 • Альфа-ліпопротеїни
 • Бета-ліпопротеїни
 • Пре-бета-ліпопротеїни
 • Хіломікрони
 • Турбідиметрчний
 • Електрофоретичний
 • Центрифугування у градієнті сахарози
 • Ферментативні
 • Колориметричні
 • Титрометричні
 • Нефелометричні
 • Холестерол в присутності оцтового ангідриду і суміші оцтової і сірчаної кислот утворюють забарвлену сполуку
 • Утворення забарвленої сполуки холестеролу з хлорним залізом
 • Утворення забарвленої сполуки холестеролу з ацетилхлоридом
 • Використання гемолізованої сироватки
 • Швидке доливання сироватки до реактиву Ілька
 • Витримування дослідних проб для розвитку забарвлення при кімнатній температурі
 • Зберігання сироватки більше 2 г при кімнатній температурі
 • Продукт розпаду гемоглобіну
 • Продукт розпаду дихальних хромопротеїдів, міоглобіну
 • Продукт розпаду порфіринів, невикористаних для утворення речовин, що містять гем
 • Швидке доливання сироватки з появою домішків жовтого кольору
 • Суміш залишають при кімнатній температурі на 20 хвилин
 • Розрахунок порівняно зі стандартом
 • Розрахунок з використанням калібрувального графіку
 • Наявність води в реактиві або посуді
 • Розчином аскорбінової кислоти
 • Розчином гідрохінону
 • Розчином метанолу
 • Розчином лимонної кислоти
 • Хлористий кальцій
 • Розчин гідрохінону
 • Хлористий магній
 • Ейконоген
 • Гепарин