• Яєчникові артерія і вена
 • Маткові артерія і вена
 • Трубні артерія і вена
 • Внутрішня клубова артерія
 • Внутрішня клубова вена
 • Печінково-дванадцятипала
 • Печінково-шлункова
 • Печінково-ниркова
 • Кругла зв’язка печінки
 • Венозна зв’язка
 • Під(язикова і піднижньощелепна
 • Під(язикова і привушна
 • Привушна і піднижньощелепна
 • Привушна і піднебінна
 • Під(язикова і щічна
 • Гіпофункція щитоподібної залози
 • Гіперфункція щитоподібної залози
 • Гіпофункція прищитоподібних залоз
 • Гіперфункція прищитоподібних залоз
 • Гіпофункція задньої частки гіпофізу
 • Між парієтальною і вісцеральною пластинками піхвової оболонки
 • Між шкірою і м(ясистою оболонкою
 • Між м(ясистою оболонкою і зовнішньою сім(яною фасцією
 • Між зовнішньою сім(яною фасцією і фасцією мяза-підіймача яєчка
 • Між внутрішньою сім(яною фасцією і піхвовою оболонкою
 • Присередній, бічний
 • Верхній язиковий, нижній язиковий
 • Передній, бічний та задній основні
 • Верхівковий, задній, передній
 • Верхівково-задній, передній, задній
 • Клубова кишка
 • Порожня кишка
 • Сліпа кишка
 • Дванадцятипала кишка
 • Пряма кишка
 • Передшлункова сумка
 • Печінкова сумка
 • Сальникова сумка
 • Прямокишково-міхурова заглибина
 • Правий бічний канал
 • Верхньощелепної та лобової пазухи, передніх та середніх комірок решітчастої кістки
 • Верхньощелепної та клиновидної пазухи
 • Лобової та клиновидної пазухи, передніх та задніх комірок решітчастої кістки
 • Передніх, середніх та задніх комірок решітчастої кістки
 • Клиновидної пазухи, задніх комірок решітчастої кістки
 • Сальникову сумку
 • Передшлункову сумку
 • Правий бічний канал
 • Лівий бічний канал
 • Печінкову сумку
 • Печінкова сумка
 • Передшлункова сумка
 • Сальникова сумка
 • Правий боковий канал
 • Лівий боковий канал
 • cutis, підшкірно-жирова клітковина, lig. flavum, spatium epiduralis, dura mater, spatium subdurale, arachnoideа spinalis, spatium subarachnoideale
 • шкіра, підшкрна жирова клітковина, lig. flavum, dura mater, spatium subdurale
 • шкіра, підшкірна жирова клітковина, dura mater spinalis, pia mater spinalis, spatium subarachnoideale
 • шкіра, підшкірна жирова клітковина, lig.supraspinale, lig. longitudinale anterior, dura mater spinale, spatium epidurale
 • шкіра, підшкірна жирова клітковина, spatium epidurale, spatium subarachnoideale
 • випадіння зору в лівих половинах сітківки обох очей
 • випадіння зору в правих половинах сітківки обох очей
 • випадіння зору в обох половинах лівого ока
 • випадіння зору в обох половинах правого ока
 • випадіння зору в сітківках обох очей
 • ядро зорового аналізатра письмової мови
 • ядро рухового аналізатора письмової мови
 • ядро слухового аналізатора усної мови
 • ядро зорового аналізатора
 • ядро рухового аналізатора усної мови
 • Глибока стегнова артерія
 • Поверхнева огинальна артерія клубової кістки
 • Низхідна колінна артерія
 • Поверхнева надчеревна артерія
 • Глибока зовнішня соромітня артерія
 • Стегновий нерв
 • Сідничий нерв
 • Великий малогомілковий нерв
 • Передні корінці спинного мозку на рівні L2-L4
 • Задні корінці спинного мозку на рівні L2-L4
 • передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
 • задня міжшлуночкова гілка правої вінцевої артерії
 • права вінцева артерія
 • огинальна гілка лівої вінцевої артерії
 • осердно-діафрагмова артерія
 • задня стінка правого і лівого шлуночків
 • ліве передсердя
 • передня стінка правого і лівого шлуночків
 • праве передсердя
 • правий передсердно-шлуночковий клапан
 • передсердно-щлуночковий пучок
 • пазухо-передсердний вузол
 • передсердно-шлуночковий вузол
 • ліва ніжка передсердно-шлуночкового пучка
 • права ніжка передсердно-шлуночкового пучка
 • Начальная часть (ампула) двенадцатиперстной кишки
 • Горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки
 • Восходящая часть двенадцатиперстной кишки
 • Начальная часть тощей кишки
 • Конечная часть подвздошной кишки
 • Большая железа преддверия
 • Луковица преддверия
 • Малые преддверные железы
 • Железы мочеиспускательного канала
 • Лакуны мочеиспускательного канала
 • Верхнюю и среднюю доли правого лёгкого
 • Нижнюю и среднюю доли правого лёгкого
 • Верхнюю и нижнюю доли правого лёгкого
 • Верхнюю и нижнюю доли левого лёгкого
 • Нижние доли правого и левого лёгкого
 • В средней доле правого лёгкого
 • В верхней доле правого лёгкого
 • В нижней доле правого лёгкого
 • В верхней доле левого лёгкого
 • В нижней доле левого лёгкого