База тестів

 • Пієлонефрит гострий
 • Хронічна недостатність нирок
 • Туберкульоз нирки
 • Гострий гломерулонефрит
 • Визначення глюкози
 • Визначення білка
 • Підрахунок формених елементів
 • Визначення різних хімічних речовин
 • Амілоїдоз
 • Нефротичний синдром
 • Хронічний гломерулонефрит
 • Хронічний пієлонефрит
 • Органічним ураженням паренхіми нирок
 • Нирково-кам'яною хворобою
 • Фізичними перевантаженнями
 • Вживанням із їжею великої кількості білка
 • Виділення із сечею білків з низькою молекулярною масою
 • Виділення із сечею білків з високою молекулярною масою
 • Виділення із сечею білків з різною молекулярною масою
 • Виділення із сечею білків з низькою молекулярною масою
 • Виділення із сечею білків з високою молекулярною масою або з різною молекулярною масою
 • Виділення із сечею білків Бенс-Джонса
 • Про легкий перебіг хвороби нирок
 • Про печінкову недостатність
 • Про тяжке ураження паренхіми нирок
 • Циліндри
 • Кристалічні утворення
 • Видовжені утворення із слизу, які містять лейкоцити та клітини епітелію уретри
 • Кров'яні згортки циліндричної форми
 • Циліндричної форми скупчення кристалів солей
 • Подібні до циліндрів стрічковидні утворення із слизу, що поздовжньо почеркані
 • Про амілоїдоз нирки
 • Про наявність деструктивного процесу у нирках
 • Про цистит
 • Про гломерулонефрит
 • Про гнійний процес в нирках (пієлонефрит)
 • Масивна протеїнурія, ферментурія, ліпідурія
 • Олігурія, висока відносна густина
 • Оксалурія
 • Макрогематурія
 • Клітини перехідного епітелію сечового міхура
 • Клітини плоского епітелію
 • Гістіоцитарні елементи
 • Перероджені клітини епітелію ниркових канальців із темними кристалами в цитоплазмі, які можуть виявлятися в сечі за лікування сифілісу
 • Недиференційований
 • Диморфний
 • Органонеспецифічний
 • Органоспецифічний
 • Елементи багатошарового плоского епітелію
 • Елементи перехідного епітелію
 • Лейкоцити 3-6 в п/з, елементи плоского та перехідного епітелію, кристали кальцію оксалату
 • Еритроцити вилужені та фрагментовані
 • Багатошаровий плоский
 • Перехідний
 • Багаторядний циліндричний
 • Одношаровий плоский
 • У динамічному спостереженні за коливаннями відносної густини сечі протягом доби
 • У вивченні функції нирок на концентрацію та розведення
 • У визначенні добової екскреції еритроцитів
 • Діурез
 • Проба Зимницького
 • Проба Гріса-Ілосвай
 • Осмотична концентрація сечі, визначена методом кріоскопії
 • Припинення виділення сечі
 • Нічне нетримання сечі
 • Болісне сечовиділення
 • Збільшення об'єму сечі, виділеної протягом ночі
 • Припинення виділення сечі
 • Нічне нетримання сечі
 • Болісне сечовиділення
 • Збільшення об'єму сечі, виділенної протягом ночі
 • Наявність слизу в сечі
 • Наявність білка в сечі
 • Тривале виділення сечі з низькою відносною густиною, без коливань протягом доби
 • Наявність глюкози в сечі
 • Відносна густина сечі висока
 • Відносна густина сечі низька, але коливається протягом доби
 • Часте сечовиділення
 • Болісне сечовиділення
 • Гломерулонефриту, туберкульозу нирок, пухлин нирок, гострої ниркової недостатності
 • Первинного порушення обміну порфіринів
 • Гострого та хронічного гломерулонефриту, ліпоїдного нефротичного синдрому
 • Декомпенсації діяльності серця
 • Гломерулонефрит
 • Пієлонефрит
 • Амілоїдоз
 • Травма нирки
 • Механічна жовтяниця
 • Гемолітична жовтяниця
 • Хронічний гломерулонефрит
 • Інфаркт нирки
 • Гемолітична жовтяниця
 • Нирковокам'яна хвороба
 • Хронічний гломерулонефрит
 • Паренхіматозна жовтяниця
 • Гострий гломерулонефрит
 • Пієлонефрит
 • Цистит
 • Гемолітична анемія із внутрісудинним гемолізом
 • Пухлини нирок
 • Нирковокам'яна хвороба
 • Застійна нирка
 • Туберкульоз нирки
 • Краплі нейтрального жиру, голки жирних кислот, кристали холестерину
 • Жирноперероджені клітини ниркового епітелію, жирно-зернисті циліндри
 • Кров'яні циліндри
 • Кристалічні солі
 • Циліндри та елементи ниркового епітелію
 • Циліндроїди
 • Елементи епітелію ендометрію
 • Визначення кількості формених елементів у добовому об'ємі сечі
 • Визначення кількості лейкоцитів, еритроцитів, циліндрів у 1 мл сечі
 • Оцінка концентраційної та видільної функції нирок
 • Для діагностики латентного пієлонефриту у дітей
 • Для оцінки екскреторної функції клубочків
 • Для оцінки стану обміну пуринів
 • Дослідження осаду сечі
 • Відбитки біоптату пухлини
 • Пунктат пухлини
 • Збільшення діурезу
 • Зменшення діурезу або анурія
 • Ніктурія
 • Полакіурія
 • Зменшення діурезу
 • Переважання об'єму сечі, виділеної протягом ночі
 • Часте сечовиділення
 • Нечасте сечовиділення
 • Лейкоцитами, бактеріями
 • Наявністю епітеліальних клітин
 • Наявністю глюкози
 • Клітини ниркового епітелію
 • Клітини плоского епітелію
 • Клітини залозового епітелію
 • Клітини перехідного епітелію, лейкоцити
 • Ураженням паренхіми нирок
 • Серцево-судинними захворюваннями
 • Збільшенням розмірів шпарок ниркового фільтра
 • Пухлини нирок
 • Запальний процес сечовивідних органів
 • Нирково-печінкова недостатність
 • Цукровий діабет
 • Хронічний пієлонефрит
 • Нефротичний синдром
 • Гемолітична жовтяниця
 • Гостра ниркова недостатність
 • Гострий гломерулонефрит
 • Туберкульоз нирки
 • Пухлина Вільмса
 • Цукровий діабет
 • Нефротичний синдром
 • Застійна нирка
 • Зморщена нирка
 • Гострий пієлонефрит
 • Хронічний пієлонефрит
 • Гострий гломерулонефрит
 • Амілоїдоз нирок
 • Про порушення обміну жирів
 • Про порушення обміну білків
 • Про порушення обміну вуглеводів
 • Вогнище некрозу у нирці
 • Нефротичний ліпоїдний синдром
 • Цистит