• Гіперсегментація ядер зрілих нейтрофілів
 • Гіпосегментація ядер зрілих нейтрофілів
 • Зсув нейтрофілів вліво
 • Невідповідність структури хроматину та форми ядра гранулоцитів
 • Ретикулярна клітина
 • Лімфоцит
 • Плазмоцит
 • Мегакаріоцит
 • У лічильних камерах
 • У гематологічних аналізаторах
 • У мазках крові
 • У біохімічних аналізаторах
 • Зменшення розмірів клітин
 • Конденсація хроматину
 • Зниження інтенсивності базофілії цитоплазми
 • Зменшення розмірів ядра
 • Багатоядерність клітин
 • Зниження інтенсивності базофілії цитоплазми
 • Базофільна зернистість в еритроцитах
 • Наявність ядерець в ядрі
 • Метод Романовського
 • Метод Паппенгейма
 • Суправітальні методи
 • Метод Лейшмана
 • Співвідношення молодих і зрілих форм еритроцитів
 • Співвідношення об'єму плазми й еритроцитів
 • Об'єм еритроцитів
 • Газометричний
 • Метод, заснований на визначенні заліза у молекулі гемоглобіну
 • Метод визначення солянокислого гематину
 • Геміглобінціанідний метод
 • Еритробласти
 • Мегакаріоцити
 • Тромбоцити
 • Бласти, що не піддаються морфологічній диференціації
 • З'єднання Fe з білком
 • З'єднання Fe з порфірином
 • З'єднання Fe з протопорфірином
 • З'єднання Fe з протопорфірином і білком
 • З'єднання Fe з білком
 • З'єднання Fe з порфірином
 • З'єднання Fe з протопорфірином
 • З'єднання Fe з протопорфірином і білком
 • Визначення кількості тромбоцитів у лічильній камері
 • Визначення кількості тромбоцитів за методом Фоніо
 • Визначення кількості тромбоцитів на автоматичному лічильнику
 • Визначення кількості тромбоцитів у камері з фазово-контрастною приставкою
 • Зниження кількості лейкоцитів
 • Збільшення рівня глобулінів крові
 • Збільшення рівня альбумінів крові
 • Збільшення кількості лейкоцитів
 • Збільшення розмірів лейкоцитів
 • Збільшення кількості лейкоцитів у одиниці об'єму крові
 • Дистрофічні зміни в лейкоцитах
 • Кількість нейтрофілів у мазку крові
 • Кількість нейтрофілів у 1 л крові
 • Кількість нейтрофілів у відсотках у лейкограмі
 • Зменшення кількості лейкоцитів у одиниці об'єму крові
 • Збільшення кількості лейкоцитів
 • Дегенеративні зміни лейкоцитів
 • Алергічні захворювання
 • Гельмінтози
 • Колагенози
 • Онкозахворювання
 • Гіпертонічна хвороба
 • Кашлюк, вітряна віспа
 • Інфекційний лімфоцитоз
 • Інфекційний мононуклеоз
 • Гостра вірусна інфекція
 • Перитоніт
 • Хронічні інфекції
 • Кір, вітряна віспа
 • Колагенози
 • Агранулоцитоз
 • Гостра респіраторна вірусна інфекція
 • Інтенсивно синя цитоплазма
 • Ексцентрично розташоване ядро
 • Колесоподібна структура хроматину
 • Зона перинуклеарного просвітлення
 • Наявність крупної нуклеоли в ядрі
 • Інфекційний мононуклеоз, краснуха, кір
 • Апластична анемія
 • Гострий апендицит
 • Кількість клітин кісткового мозку, що мають ядро
 • Відсоткове співвідношення клітин кісткового мозку, що мають ядро
 • Кількість мегакаріоцитів
 • Наявність зернистості в цитоплазмі
 • Крупне, з войлокоподібним хроматином ядро
 • Вузька базофільна цитоплазма з клазмотозом
 • Ядро має початкові ознаки майбутньої сегментації
 • Цитоплазма, багата на азурофільну зернистість
 • Діаметр клітин 30-60 мкм. Цитоплазма базофільна, без включень
 • Діаметр клітини 60-100 мкм
 • Цитоплазма рожево-бузкового кольору
 • Багата азурофільна зернистість у цитоплазмі
 • Ядро деформоване, сегментоване, химерної форми
 • Ядро колесоподібне
 • Діаметр клітини 100 мкм і більше
 • Ядро велике, сегментоване, химерної форми
 • Цитоплазма широка, зерниста, із чіткою дрібночарунковою сітчатою структурою
 • Цитоплазма містить тромбоцити
 • Цитоплазма інтенсивно базофільна
 • Діаметр 2 - 4 мкм, ядро відсутнє
 • Чіткий поділ між грануломером і гіаломером
 • Ядро з ядерцем
 • За морфологічними ознаками у мазку крові
 • Методом центрифугування в градієнті щільності сахарози
 • У лічильній камері
 • Постгеморагічна анемія
 • Аутоімунна тромбоцитопенія
 • Хвороба Шенляйна - Геноха
 • Залізодефіцитна анемія
 • Мегалобластні анемії
 • Залізодефіцитна анемія
 • Хронічний моноцитарний лейкоз
 • Доброякісний сублейкемічний мієлоз
 • Зміни еритроцитів за розміром
 • Зміни еритроцитів за формою
 • Поява ядерних форм еритроцитів
 • Анізоцитоз, пойкілоцитоз, анізохромія
 • Визначення середнього діаметру еритроцитів (СДЕ)
 • Визначення середнього об'єму еритроцитів (СОЕ)
 • Визначення товщини еритроцитів
 • Визначення показника сферичності
 • Визначення кількості еритроцитів у одиниці об'єму крові
 • Нормохромні
 • Гіпохромні
 • Гіперхромні
 • Овалоцити
 • Анулоцити
 • Підвищена кількість гранулоцитів
 • Зменшена кількість еритрокаріоцитів
 • Підвищена кількість лімфоцитів
 • Підрахунок числа еритроцитів, концентрація гемоглобіну, обчислення колірного показника
 • Підрахунок кількості лейкоцитів. Лейкограма
 • Визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ)
 • Підрахунок кількості тромбоцитів
 • Визначення часу зсідання крові
 • Постановка діагнозу
 • Виявлення захворювань при масових обстеженнях
 • Контроль за лікуванням і розпізнаванням ускладнень
 • Запобігання гематологічним захворюванням
 • Мегалоцити, мегалобласти
 • Кільця Кебота
 • Тільця Жолі
 • Базофільна зернистість еритроцитів
 • Нормоцити
 • Цитоплазма ніжно-блакитна з перинуклеарною зоною просвітлення
 • Велике ядро з ніжносітчатим хроматином
 • Наявність ядерець у ядрі
 • Наявність паличок Ауера
 • Колесоподібна структура хроматину
 • Кількість еритроцитів
 • Кількість ретикулоцитів
 • Поліхромазія в товстій краплі
 • Швидкість осідання еритроцитів