• М’язової
 • Ембріональної
 • Лімфоїдної
 • Сполучної
 • Епітеліальної
 • Клітинний та ядерний поліморфізм
 • Дегенеративні зміни ядра та цитоплазми
 • Морфологічні особливості клітин
 • Характер розташування клітин
 • Подібність пухлинних клітин до нормальних
 • Наявність елементів запалення
 • Плоскоклітинний рак
 • Аденокарцинома
 • Недиференційований ( анапластичний ) рак
 • Ангіосаркома
 • Гістіоцити
 • Рослинні клітини
 • Метаплазовані епітеліальні клітини
 • Лімфоцити
 • Метаплазовані клітини
 • Залозисті комплекси циліндричного епітелію, що проліферує
 • Рослинні клітини
 • Розташування клітин у вигляді залозистих структур
 • Шари однотипних клітин
 • Комплекси поліморфних, плоских, атипових клітин з ознаками зроговіння або без нього
 • Комплекси дрібних однотипних клітин
 • Розташування поліморфних клітин у вигляді залозистих структур
 • Шари однотипних клітин
 • Комплекси поліморфних, атипових клітин з ознаками зроговіння або без них
 • Комплекси дрібних однотипних клітин
 • Розташування клітин у вигляді залозистих структур
 • Шари однотипних клітин
 • Комплекси поліморфних, атипових клітин з ознаками зроговіння або без них
 • Групи дрібних лімфоцитоподібних клітин
 • Білірубінурія
 • Ферментурія
 • Гематурія, піурія, протеїнурія
 • Гемоглобінурія
 • Аденокарцинома
 • Плоскоклітинний
 • Недиференційований
 • Перехідноклітинний
 • Аденоми
 • Фіброми
 • Поліпи
 • Перехідноклітинні папіломи
 • Лейкоцити, еритроцити, фібрин
 • Тканинні клаптики бурого кольору, що мікроскопічно мають сосочковидну будову, яка нагадує лист папороті, має кровоносні судини та складається з великої кількості однотипних клітин, розташованих правильними рядами або ж у вигляді частоколів, трилисників
 • Розрізнені елементи перехідного епітелію без особливостей
 • Поліморфні клітини перехідного епітелію з цитологічними ознаками злоякісності та наявністю азурофільних зерен в цитоплазмі деяких з них
 • Клітини плоского епітелію
 • Клітини залозового епітелію
 • Папілярні структури з однотипних клітин
 • Плоскоклітинний
 • Перехідноклітинний
 • Залозистий
 • Нирковоклітинний
 • Залозистоподібні структури з клітин із ознаками злоякісності
 • Подібні до стрижня або ж до цибулини структури з клітин плоского епітелію із ознаками злоякісності
 • Злоякісно змінені клітини перехідного епітелію
 • Крупні полігональні, поліморфні клітини з широкою світлою, вакуолізованою цитоплазмою ("пористою", "ніздрюватою"), ядра збільшені, але відносно цитоплазми невеликі, круглі або овальні, гіперхромні, з крупними ядерцями. Розміщуються розрізнено або дифузним
 • Дослідження сечі
 • Дослідження пунктату враженої нирки або самої пухлини
 • Дослідження відбитків та зіскобів видаленої нирки або самої пухлини
 • Дослідження змиву сечового міхура
 • Аденокарцинома
 • Фібросаркома
 • Плоскоклітинний рак
 • Нефробластома
 • Елементи з ознаками злоякісності схожі з плоскими, розташовані у вигляді стрижнів та "перлин"
 • Епітеліальні клітини з великими гіперхромними ядрами та вузькою базофільною цитоплазмою, що розташовані солідними полями, розетковидними та тубулярними структурами
 • Наявність мезенхімних елементів
 • Наявність мітозів
 • Багатошаровий плоский
 • Циліндричний
 • Перехідний
 • Кубічний
 • Дисплазія циліндричного епітелію шлунка
 • Кишкова метаплазія (ентеролізація покривного епітелію)
 • Поліпоз шлунка
 • Виразка шлунка
 • Гострий гастрит
 • Аденокарцинома
 • Плоскоклітинний
 • Перехідноклітинний
 • Недиференційований
 • Аденокарцинома
 • Плоскоклітинний
 • Перехідноклітинний
 • Недиференційований
 • Поліморфні клітини з ознаками злоякісності
 • Клітини циліндричного епітелію в стані проліферації
 • Макрофаги
 • Високопризматичні клітини циліндричного епітелію
 • Клітин плоского епітелію
 • Елементи хронічного запалення
 • Поява серед клітин циліндричного епітелію поодиноких елементів з вираженими ознаками злоякісності
 • Клітини циліндричного епітелію в стані проліферації
 • Клітини плоского епітелію
 • Групи клітин циліндричного епітелію з ознаками проліферації
 • Гістіоцитарні елементи
 • Клітини плоского епітелію
 • Рослинні клітини
 • Матеріал, одержаний при гастроскопії
 • Шлунковий вміст
 • Промивні води шлунка
 • Слина
 • Головні клітини
 • Клітини плоского епітелію
 • Високопризматичні клітини з кутикулою
 • Мукоцити
 • Дослідження виділень з прямої кишки
 • Матеріал, взятий при ректороманоскопії
 • Періанальний зіскоб
 • Зіскоби слизової оболонки цервікального каналу та з поверхні шийки матки
 • Виділення з вагіни
 • Пунктат заднього склепіння вагіни
 • Аспірація вмісту порожнини матки, діагностичний зіскоб
 • Пунктат заднього склепіння
 • Виділення з вагіни
 • Зіскоб слизової оболонки цервікального каналу
 • Аденоматоз
 • Лейкоплакія
 • Дисплазії
 • Ендоцервіцит
 • Клітини багатошарового плоского епітелію поверхневих шарів
 • Клітини базального і парабазального шарів
 • Клітини циліндричного епітелію в стані проліферації
 • Порушення диференціації і дозрівання епітелію
 • Заміщення однієї тканини іншою
 • Метаплазія епітелію
 • Наявність у цитограмі поодиноких клітин з ознаками злоякісності, з тенденцією до утворення невеликих скупчень
 • Деякий клітинний та ядерний поліморфізм
 • Наявність мітозів
 • Наявність пластів із зроговілих плоских клітин
 • Клітини поверхневого і проміжного шарів з дегенеративними змінами
 • Клітини базального шару, що проліферують
 • Залозиста і залозисто-кістозна гіперплазія
 • Залозистий поліп, аденоз
 • Атипова залозиста гіперплазія
 • Ендометрит
 • Аденокарцинома
 • Плоскоклітинний
 • Солідний
 • Недиференційований
 • Залозистий
 • Плоскоклітинний
 • Недиференційований рак
 • Залозистоподібні структури із елементів циліндричного епітелію з вираженими ознаками злоякісності
 • Клітинні елементи з ознаками зроговіння
 • Пласти клітин ендометрія в стані різко вираженої проліферації
 • Цитотрофобласти і синцитієтрофобласти
 • Веретеноподібні, поліморфні клітини, що розташовуються пучками
 • Плоскоклітинний
 • Аденокарцинома
 • Перехідноклітинний
 • Багатошаровий плоский епітелій
 • Кубічний, циліндричний епітелій
 • Перехідний епітелій
 • Міоепітеліальні клітини
 • Метаплазія
 • Запалення
 • Фіброз, проліферація
 • Дистрофія, атрофія
 • Апокріпний рак
 • Аденокарцинома
 • Солідний рак
 • Лімфогранульома
 • Клітини циліндричного епітелію
 • Гранулоцити
 • Пласти й окремі клітини сплощеного епітелію
 • Залозистоподібні утворення