База тестів

 • Залозистий рак
 • Недиференційований рак
 • Плоскоклітинний рак
 • Рак, що характеризується підвищеною продукцією слизу
 • Макрофаги
 • Клітини Березовського-Штернберга
 • Багатоядерні клітини Пирогова - Ланхганса
 • Пухлинні клітини середнього розміру, з округлим, порівняно невеличким ядром і широким обідком цитоплазми
 • Дрібні лімфоцитоподібні пухлинні клітини
 • Крупні одно-, двох- і багатоядерні пухлинні клітини
 • Поліморфні клітини плоского епітелію
 • Клітини фолікулярного епітелію
 • Клітини Ашкіназі
 • С-клітини
 • Клітин плоского епітелію
 • Наявність С - клітин
 • Наявність клітин Ашкіназі
 • Зв'язок С - клітин з клітинами епітелію, що проліферують
 • Залозистоподібні структури
 • Фолікулярного епітелію
 • С-клітин
 • В-клітин
 • Клітин плоского епітелію
 • Клітини сплощеного епітелію
 • Клітини фолікулярного епітелію
 • Наявність макрофагів з гемосидерином
 • Клітини плоского епітелію
 • Наявність клітин кубічного епітелію
 • Клітини сплощеного епітелію
 • Наявність епітеліоїдних клітин
 • Гігантські багатоядерні клітини Пирогова - Ланхганса
 • Хронічні неспецифічні тіреоідіти
 • Туберкульоз щитовидної залози
 • Аденоми
 • Кіста щитовидної залози
 • Ущільнення тканини щитовидної залози
 • Збільшення регіональних лімфатичних вузлів
 • Тріада Горнера
 • Зменшення розміру щитовидної залози
 • Плоскоклітинний рак
 • Аденокарцинома
 • Недиференційований рак
 • Рак з А - клітин
 • Поліморфізм клітин
 • Дистрофічні зміни в клітинах
 • Атипові поліморфні клітини, мітози
 • Клітини плоского епітелію
 • Клітини кубічного епітелію у вигляді груп і залозистих структур
 • Групи і залозисті структури з елементів циліндричного епітелію
 • Міоепітеліальні і міксоматозні клітини
 • Хрящові клітини
 • Епітеліальна і мезенхімна
 • Кісткова тканина
 • Нервова і судинна тканини
 • Кровотворна
 • Високий вміст білка, велика кількість клітин, висока відносна густина
 • Домішка жиру
 • Лімфосаркома
 • Аденокарцинома
 • Мезотеліома
 • Фібросаркома
 • Плоскоклітинного
 • Аденокарциноми
 • Недиференційованого
 • Клітини мезотелію в стані проліферації
 • Клітини, подібні до персня
 • Клітини з ознаками злоякісності
 • Велика кількість лімфоцитів
 • Аденокарцинома
 • Плоскоклітинний рак
 • Недиференційований рак
 • Папілома
 • Гіперкератоз
 • Пігментні невуси
 • Рани, що довго не загоюються
 • Клітини базального епітелію
 • Клітини поверхневих шарів плоского епітелію
 • Меланінпродукуючі клітини (меланоцити)
 • Клітини сальних залоз
 • Клітини з різко вираженними ознаками злоякісності та наявністю пігменту в цитоплазмі
 • Різко виражений поліморфізм клітин і ядер
 • Наявність у цитограмі чорного пігменту внутрі- та позаклітинно
 • Наявність у цитограмі фібробластів
 • Клітини Тцанка
 • Клітини Гоше
 • Клітини Німанна-Піка
 • Включенням вугільного пігменту
 • Наявністю псамом
 • Наявністю меланіну в цитоплазмі
 • Наявністю в цитоплазмі гемосидерину
 • Реакцією Перльса
 • ДОПА - реакцією
 • ШИК - реакцією
 • Методом фарбування суданом чорним В
 • Клітини плоского епітелію із дегенеративними змінами
 • Клітини плоского епітелію з ознаками злоякісності, розташовані окремо та у вигляді цибулин, перлин, стрижнів
 • Велика кількість зроговілих клітин плоского епітелію (лусочок)
 • Дрібні клітини з крупними округлими та овальними гіперхромними ядрами з чіткими контурами без нуклеол, з вузькою базофільною цитоплазмою
 • Крупні клітини з поліморфними ядрами, гіпохромним (світлим) сітчастим хроматином, ядерцями
 • Середні і дрібні клітини округлої та неправильної форми з овальними гіпохромними ядрами, сітчастою структурою хроматину
 • Еозинофіли
 • Наявність різко поліморфних епітеліальних клітин з гіперхромними ядрами та ознаками зроговіння у цитоплазмі
 • Елементи залозистого епітелію з ознаками злоякісності
 • Пласти дегенеративно змінених клітин плоского епітелію, часто без'ядерних
 • Наявність уривків судин
 • Клітини багатошарового плоского епітелію з ознаками зроговіння, лусочки
 • Клітини миготливого циліндричного епітелію
 • Детрит, волосся
 • Наявність клітин типу фібробластів, розташованих ізольовано одна від одної
 • Наявність клітин типу остеобластів
 • Наявність багатоядерних клітин типу остеокластів
 • Клітини Пирогова-Лангганса
 • Велике число клітин витягнутої форми без поліморфізму
 • Тільця Верокаї
 • Гігантські симпласти з гіперхромними ядрами і вираженим поліморфізмом
 • Клітини типу остеобластів і остеокластів
 • Фібробласти та хондроцити
 • Елементи плоского епітелію
 • Поперечно почеркана м'язова тканина
 • Сполучна тканина, кров, лімфа, хрящі, кістки
 • Нервова тканина
 • Судини, гладка м'язова тканина, мікроглія
 • Фібросаркома
 • Ліпосаркома
 • Рабдоміосаркома
 • Ангіосаркома
 • Крупні і гігантські гіперхромні ядра
 • Різкий ядерний і клітинний поліморфізм
 • Гігантські одноядерні і багатоядерні клітини
 • Однотипні клітини з ознаками злоякісності
 • Однотипні круглі й овальні клітини з крупними ядрами
 • Фігури мітозу
 • Розташування пухлинних клітин у вигляді суцільних полів
 • Клітинний та ядерний поліморфізм
 • Епітеліальної
 • Хрящової
 • Синовіальних оболонок
 • Кісткової
 • Хрящові клітини
 • Круглі та веретеноподібні клітини з крупними ядрами
 • Уривки судин
 • М'язові волокна
 • Епітеліальні
 • Хрящові
 • Крупні, різко поліморфні фібробласти, окремо, скупченнями, пучками
 • Остеокласти і остеобласти
 • Плазмоцити
 • Хрящові клітини
 • Фібробласти
 • Казеозний некроз
 • Епітеліоїдні клітини і клітини Пирогова-Лангганса
 • Нейтрофільні лейкоцити, лімфоцити, плазмоцити
 • Наявність залозистоподібних структур
 • Нейтрофільні лейкоцити і лімфоцити
 • Плазматичні клітини, гігантські багатоядерні клітини хронічного запалення
 • Остеобласти
 • Наявність остеокластів з ознаками злоякісності
 • Наявність остеобластів з ознаками злоякісності
 • Клітини Березовського-Штернберга
 • Остеобласти
 • Фібробласти
 • Хрящові клітини
 • Остеокласти