• Функціональна залишкова ємкість легень
 • Залишковий об’єм
 • Резервний об’єм видиху
 • Дихальний об’єм
 • Життєва ємність легень
 • Активація α1-адренорецепторів
 • Активація серотонінових рецепторів
 • Активація β-адренорецепторів
 • Активація дофамінових рецепторів
 • Блокада M-холінорецепторів
 • Чотиригорбкова структура
 • Медіальні ядра ретикулярної формації
 • Червоні ядра
 • Вестибулярні ядра
 • Чорна речовина
 • Посилення лейкопоезу
 • Перерозподіл лейкоцитів у організмі
 • Уповільнення руйнування лейкоцитів
 • Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
 • Посилення лейкопоезу та уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
 • Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот
 • Окисне декарбоксилювання кетокислот
 • Дезамінування пуринових нуклеотидів
 • Синтез пуринових та піримідинових основ
 • Синтез білку
 • Суттєво не зміниться
 • Зупиниться
 • Стане більш рідким
 • Стане більш глибоким
 • Стане більш частим
 • Основна мембрана завитки біля овального віконця
 • Основна мембрана завитки біля гелікотреми
 • Євстахієва труба
 • М’язи середнього вуха
 • Барабанна перетинка
 • Обтурація жовчних шляхів
 • Запалення слизової оболонки тонкої кишки
 • Недостатність панкреатичної ліпази
 • Недостатність панкреатичної фосфоліпази
 • Незбалансована дієта
 • Атріовентрикулярний вузол
 • Синоатріальний вузол
 • Пучок Гіса
 • Ніжки пучка Гіса
 • Волокна Пуркін’є
 • Можливе носійство паличок черевного тифу
 • Гостре захворювання на черевний тиф
 • Рецидив черевного тифу
 • Інкубаційний період черевного тифу
 • Реконвалесценції хворого на черевний тиф