• Реакція макрофагів
 • Лімфоцитотоксична реакція
 • Реакція Кумбса
 • Гуморальні імунні реакції
 • Пролімфоцит
 • Т-лімфоцит
 • Плазмоцит
 • Бластна клітина
 • Нейтрофільних гранулоцитів
 • Моноцитів
 • Еритроцитів
 • Т- і В - лімфоцитів
 • Поглинання антигенів
 • Елімінація надлишку антигенів
 • Переробка антигенів
 • Стимулювання імунної відповіді
 • Т-хелпери/ індуктори
 • Т-кілери/супресори
 • Макрофаги
 • Імуноглобулінів А і Е
 • Імуноглобулінів D
 • Імуноглобулінів М
 • Імуноглобулінів G
 • Імуноглобулін G
 • Імуноглобулін A
 • Імуноглобулін E
 • Імуноглобулін M
 • Імуноглобулін М
 • Імуноглобулін G
 • Імуноглобулін А
 • Імуноглобулін Е
 • Концентрацією антигену
 • Дегрануляцією тучних клітин
 • Пригніченням процесів метилування й окислення
 • Активацією розщеплення гістаміну
 • Лімфоцити
 • Сегментоядерні нейтрофіли
 • Тромбоцити
 • Моноцити/макрофаги
 • Класичний
 • Альтернативний
 • Альтернативний та класичний
 • Некласичний
 • Поліноз
 • Аутоімунні гемолітичні анемії
 • Ревматоїдний артрит
 • Геморагічний інсульт
 • Інфекційні захворювання
 • Онкологічні захворювання
 • Серцево-судинні захворювання
 • Аутоімунні захворювання
 • Ревматоїдному артриті
 • Системному червоному вовчаку
 • Плевриті
 • Гельмінтозах
 • Хвороба Бехтєрєва
 • Плазмоцитома, хвороба Ходжкіна
 • Лімфобластний лейкоз
 • Інфікційний мононуклеоз
 • Мієломна хвороба
 • Лімфогрануломатоз
 • Хвороба Вальденстрема
 • Інфекційний мононуклеоз
 • Визначення фагоцитарної активності нейтрофілів,
 • Визначення реакції бластної трансформації лімфоцитів
 • Визначення гетерофільних антитіл,
 • Визначення бета-лізинів,
 • Визначення комплементу, лізоциму
 • Реакція бласттрансформації лімфоцитів на фітогемаглютинін
 • Визначення рівня концентрації імуноглобулінів Е та шкіряні проби з алергенами
 • Підвищення концентрації білірубіну
 • Підвищення рівня імуноглобулінів Е та концентрації циркулюючих імунних комплексів
 • Зниження осмотичної резистентності еритроцитів
 • Зниження рівня лейкоцитів
 • Гіпербілірубінемія, підвищення стеркобіліну в калі
 • Нормохромна анемія з ретикулоцитозом
 • Позитивна пряма проба Кумбса
 • Визначення рівня ретикулоцитів
 • Проба Кумбса
 • Визначення концентрції білірубіна
 • Визначення наявності нейтрофільозу
 • АІГА з неповними тепловими аглютинінами
 • АІГА з тепловими гемолізинами
 • АІГА з повними холодовими аглютинінами
 • Пароксизмальна холодова гемоглобінурія
 • Визначення тромбоцитарних антигенів
 • Визначення лейкоцитарних антигенів
 • Визначення групоспецифічних еритроцитарних антигенів і антитіл у сироватці крові
 • Визначення рівня природних антитіл
 • За еритроцитарними ізоантигенами АВО
 • За статтю та за віком
 • За тробмоцитарними антигенами
 • За еритроцитарними ізоантигенами АВО та антигенами гістосумісності
 • Часткова втрата спроможності організму вступати в імунну реакцію зі специфічним антигеном
 • Повна втрата спроможності організму вступати в імунну реакцію зі специфічним антигеном
 • Стан специфічної імунної невідповідності на власні антигени організму, яка розвивається у процесі дозрівання імунної системи
 • Імунна відповідь організму на бактеріальні антигени
 • У знищенні в ембріональний період клону лімфоцитів, спроможних реагувати на власні тканини
 • Програмована клітинна смерть, що характеризується ушкодженням ДНК під впливом ендонуклеази
 • Створення стійкої і тривалої толерантності до чужорідних тканин і органів
 • У антигеннезалежному диференціюванні лімфоїдних клітин
 • Віку та статі хворого
 • Ступеня розходжень між донором і реципієнтом за HLA - антигенами та ступеня специфічної і неспецифічної пресенсибілізації реципієнта до антигенів системи HLA - донора
 • Концентрації імуносупресивних ліків в сировотці крові реціпієнта
 • Реакція бласттрансформації лімфоцитів з ФГА
 • Визначення абсолютної кількості лімфоцитів
 • Визначення динаміки кількості Т-лімфоцитів методом Е-РОК
 • Визначення рівня CD8+Т-клітин
 • Стадія імунних реакцій
 • Стадія біохімічних реакцій
 • Стадія морфологічних змін
 • Стадія клінічних проявів
 • Визначення фенотипу за системою HLA-антигенів
 • Визначення співвідношення Т-хелперів/ Т-супресорів
 • Виявлення специфічних антитіл та специфічної клітинної сенсибілізації
 • Визначення концентрації фібриногену
 • Активність антитіл класу Ig G
 • Активність антитіл класу Ig D
 • Активність антитіл класу Ig E
 • Активність антитіл класу Ig A
 • Лімфоцитотоксичний тест
 • Визначення концентрації циркулюючих імунних комплексів
 • Непрямий і прямий радіоімунний антиглобуліновий тест
 • ІФА дослідження кількісного визначення антитромбоцитарних антитіл Ig G, фіксованих на тромбоцитах
 • Антитіла імуноглобулінів А
 • Антитіла імуноглобулінів D
 • Антитіла імуноглобулінів G і М
 • Антитіла імуноглобулінів Е
 • Пряма проба Кумбса
 • Проба на гемоліз
 • Прямий антиглобуліновий тест, реакція холодової аглютинації
 • Аутоімунізація антигенами базальної мембрани
 • Відкладення імунних комплексів
 • Порушення нейро-гуморальної регуляції
 • Аутоімунні антитіла проти фрагментів важких ланцюгів молекули Ig G (Fc - фрагмент Ig G)
 • Антитіла проти фрагментів Ig D
 • Антитіла проти фрагментів Ig A
 • Антитіла проти фрагментів молекул Ig M
 • Системний червоний вовчак
 • Склеродермія
 • Ревматоїдний артрит
 • Неспецифічний коліт
 • Нейтрофільні лейкоцити
 • Лейкоцити, що поглинули гомогенні безструктурні ядерні маси
 • Тучні клітини
 • Ушкодження лімфоцитів лімфоцитотоксинами
 • Ушкодження лімфоцитів антитілами до ДНК
 • Ушкодження лімфоцитів антиеритроцитарними антитілами
 • Кістковий мозок, тимус, лімфатичні вузли
 • Печінка
 • Селезінка, лімфоглоткове кільце
 • Лімфатичні вузли, лімфоглоткове кільце
 • Бронхи
 • Тимус та кістковий мозок