• Фізіологічні
 • Патологічні
 • Методи дослідження
 • Спосіб життя та харчування
 • Професія та шкідливі звички
 • Рівень знань пацієнта з медицини
 • Правильний вибір матеріалу
 • Точне виконання методу дослідження
 • Достатній рівень знань клініциста про зміни лабораторних показників за різноманітних ситуацій в організмі і механізми їх розвитку
 • Правильне зберігання матеріалу
 • Змінюють кількісний і якісний склад клітинних елементів
 • Змінюють фізико-хімічні властивості досліджуваного матеріалу
 • Змінюють кількість біологічного матеріалу
 • Знезаразити та просушити місце для проколу
 • Зробити прокол на глибину 3 - 4 мм так, щоб кров витікала самопливом
 • Зняти першу краплю крові, з наступних набрати кров для дослідження
 • Використати якісні реактиви та посуд
 • Взяти кров для дослідження в будь-який час
 • Використовують неякісні розчини
 • Не дотримують певного співвідношення між реактивом та кров'ю у досліджуваному зразку
 • Неправильно розраховують та будують калібрувальний графік
 • Досліджують кров після 24 годин від часу її одержання у пацієнта
 • Неправильно тлумачать результат дослідження
 • Неправильне взяття та підготування крові для аналізу
 • Порушення схеми підрахунку елементів у лічильній камері
 • Неправильне тлумачення результатів
 • Неправильне настроювання приладів
 • Порушення правил приготування та використання розбавляючих розчинів
 • Неправильне тлумачення результатів
 • Підрахувати 1000 еритроцитів і серед них відзначити ретикулоцити (по Фоніо)
 • Застосовувати підрахунок у лічильній камері
 • Рахувати по полях зору
 • Неправильне визначення кількості еритроцитів
 • Неправильне визначення концентрації гемоглобіну
 • Неправильне визначення ШОЕ
 • Неправильне співвідношення об'ему крові та оцтової кислоти, неправильно приготовлений розчин оцтової кислоти
 • Тривале перебування крові в оцтовій кислоті і неправильне заповнення камери
 • Неякісне миття камери після попередньої проби
 • Підрахунок в недостатній кількості квадратів
 • Підрахунок у камері Фукса-Розенталя
 • Велика домішка крові
 • Неправильна інтерпретація результатів
 • Влучення голки в неуражені патологічним процесом ділянки кісткового мозку
 • Визначення тільки трьох показників крові (гемоглобін, лейкоцити, ШОЕ)
 • Визначення тільки гемоглобіну
 • Відсутність підрахунку диференційованої лейкограми та зіставлень з клінічними даними
 • Наявність у хворого лихоманки
 • Неправильне підготування хворого
 • Неправильне збирання сечі та осаду
 • Недотримання методів консервації, термінів зберігання сечі
 • Наявність ферментурії
 • Порушення хворим режиму прийому рідини та їжі
 • Порушення інтервалу між збиранням окремих порцій сечі
 • Відсутність належного контролю за точністю урометру
 • Прийом хворим сечогінних препаратів
 • Застосування інструментальних методів дослідження
 • Неправильне збирання та зберігання сечі
 • Прийом хворим лікарських препаратів
 • Визначення активності ферментів за наявності гематурії, лейкоцитурії і бактеріурії
 • Наявність циліндрурії
 • Недооцінка показників
 • Переоцінка показників
 • Порушення хворим звичного режиму прийому рідини та їжі
 • Подібністю клітин патологічного процесу до клітин у стані дистрофії і проліферації
 • Недостатнім досвідом роботи лікаря-лаборанта
 • Незнанням морфологічних особливостей патологічного процесу
 • Незнанням морфологічних особливостей клітинних елементів в нормі
 • Результатами інших видів досліджень
 • Відсутність у пухлинних клітин характерних ознак, властивих тільки для них
 • Неадекватний матеріал та неякісне фарбування препаратів
 • Наявність у цитограмі елементів туберкульозної гранульоми
 • Неякісним фарбуванням препаратів
 • Наявністю метаплазованих клітин
 • Наявністю клітин у стані проліферації
 • Неадекватним методом фарбування
 • Неінформативним матеріалом
 • Високим ступенем диференціації злоякісної пухлини
 • Неправильним одержанням матеріалу
 • Неякісним фарбуванням препаратів
 • Лімфоцитів
 • Клітин циліндричного епітелію в стані проліферації та груп і структур з них
 • Гістіоцитів
 • Лімфоцитів
 • Метаплазованих клітин
 • Гістіоцитів
 • Елементів циліндричного епітелію
 • Правильно одержувати, готувати для дослідження і маркувати матеріал
 • Правильно готувати препарати для цитологічного дослідження і якісно фарбувати їх
 • Добре знати морфологічні характеристики нормальних клітин, ознаки проліферайії, дисплазій та злоякісності
 • Неправильним одержанням матеріалу та неякісно приготованими препаратами
 • Відсутністю злоякісно змінених клітин у цитограмі
 • Недостатньою кваліфікацією лікаря-лаборанта
 • Неправильне взяття матеріалу, неякісно приготовлені та фарбовані препарати
 • Відсутність пухлини у хворої
 • Недостатня кваліфікація лікаря-лаборанта
 • Клітини циліндричного епітелію з ознаками проліферації
 • Клітини з дистрофічними змінами (персневидні)
 • Фібробласти та фіброцити
 • Лімфоцити та метаплазовані клітини
 • Метаплазовані клітини циліндричного епітелію
 • Елементи циліндричного епітелію з ознаками проліферації
 • Рослинні клітини
 • Лімфоцити
 • Клітини плоского епітелію
 • Клітини циліндричного епітелію з ознаками різко вираженої проліферації
 • Гістіоцити
 • Лімфоцити
 • Незнання морфологічної характеристики та особливостей пухлин даної локалізації
 • Незнання нормальної морфологічної характеристики елементів перехідного епітелію
 • Високий рівень знань клініциста з діагностики нефрологічних хвороб
 • Відсутність клініко-лабораторних зіставлень
 • Мінливість мезотелію
 • Дистрофічні зміни в клітинах мезотелію
 • Проліферація мезотелію
 • Схожість елементів мезотелію з іншими епітеліальними елементами
 • Дотримання правил одержання рідин та приготування препаратів для мікроскопічного дослідження
 • Товсті та неякісно фарбовані препарати
 • Дистрофічні зміни в клітинах
 • Неправильно зібрана рідина
 • Відсутність хімічного дослідження вмісту кіст
 • Незнання цитологічних ознак злоякісності
 • Відсутність дослідження на залізо і меланін
 • Наявність у препаратах кристалів холестерину
 • Методичні
 • Випадкові
 • Наукові
 • Систематичні
 • Технічні
 • Неправильний вибір матеріалу для дослідження
 • Неправильний вибір методу дослідження
 • Неправильне оформлення результатів дослідження
 • Порушення методики дослідження
 • Використання неякісних: реактивів, барвників, лабораторного посуду
 • Неправильне клінічне тлумачення результатів досліджень
 • Незадовільне підготування пацієнта до обстеження
 • Неправильне взяття матеріалу для дослідження
 • Неправильне зберігання і транспортування біологічного матеріалу
 • Порушення методики дослідження
 • Неточний результат через помилки в лабораторному процесі
 • Недостатній рівень знань клініциста в області лабораторної діагностики
 • Біологічні, соціальні, природні
 • Лікарські препарати
 • Методи дослідження