• Розробка специфічних методів дослідження хімічного складу біологічних рідин
 • Вивчення закономірностей міжіндивідуальних коливань хімічного складу біологічних рідин організму
 • Встановлення діагностичної цінності лабораторних тестів та їхніх комбінацій
 • Розробка груп біохімічних тестів для диференційної діагностики і контролю за лікуванням
 • Розробвка наборів реагентів для біохімічних досліджень
 • Зміна інтенсивності патологічного процесу
 • Побічна дія на діяльність різноманітних органів і систем
 • Зміна механізму регуляції біохімічного процесу
 • Інтерференція з визначуваною речовиною в процесі виконання лабораторного аналізу
 • Спектрофотометрія
 • Фотоколориметрія
 • Турбідиметрія
 • Нефелометрія
 • Іммунонефелометрія
 • Встановлення ступеню лінійної залежності між концентрацією речовини і поглинанням світла
 • Оцінки відтворюваності та чутливості методу
 • Визначення концентрації речовини
 • Оцінки придатності реактивів
 • Контролю якості проведених досліджень
 • Специфічність
 • Відтворюваність
 • Чутливість
 • Точність та правильність
 • Діагностичне значення
 • Патологічні
 • Розроблені за спеціальною методикою при обстеженні здорових осіб у районі діяльності КДЛ
 • Нормальні показники людини
 • Показники, розроблені і затверджені МОЗ
 • Особливостями застосовуваного методу і технічної досконалості апаратури, кваліфікацією виконавців
 • Кваліфікацією лаборантів
 • Чистотою реактивів і точністю мірного посуду
 • Часом проведення аналізу