• Лімфоцити
 • Плазматичні клітини
 • Атипові мононуклеари (віроцити)
 • Моноцити
 • Гістіоцити
 • Виявлення бластних клітин у крові і підвищенні їх кількості в кістковому мозку
 • Клінічна картина
 • Збільшення лімфатичних вузлів і селезінки
 • Панцитопенічний
 • Геморагічний і анемічний
 • Інтоксикаційний
 • Алергічний
 • На глікоген
 • На пероксидазу
 • На ліпіди
 • На кислі сульфатовані мукополісахариди
 • Всі цитохімічні реакції негативні
 • Дифузна ШИК - реакція, слабо позитивна
 • На пероксидазу, слабо позитивна
 • На неспецифічну альфа-нафтилацетатестеразу, що пригнічується фторидом натрію
 • Простота та швидкість виконання
 • Відсутність необхідності в спеціальних реактивах
 • Висока специфічність
 • Хронічний мієлолейкоз
 • Лейкемоїдна реакція
 • Апластична анемія
 • Гостра променева хвороба
 • Хронічний мієлолейкоз
 • Гострий лімфобластний
 • Гострий мієлобластний
 • Гострий промієлоцитарний
 • Мієлобластний
 • Гострий промієлоцитарний
 • Лімфобластний
 • Еритромієлоз
 • Хронічний лімфолейкоз
 • Хронічний моноцитарний
 • Хронічний мієлолейкоз
 • Гострий промієлоцитарний
 • Відсутність бластів у крові
 • Відсутність клінічних проявів хвороби
 • У кістковому мозку не більше 5% бластів, та не більше 40% разом з лімфоїдними клітинами
 • 5% бластів у лейкограмі
 • Плазмобласти
 • Промієлоцити, мієлоцити, метамієлоцити і зрілі гранулоцити
 • Лімфобласти
 • Мієлобласти
 • Монобласти
 • Зрілі лімфоцити, пролімфоцити
 • Трансформація в лімфосаркому
 • Бластний криз
 • Одужання
 • Зниження кількості лейкоцитів в одиниці об'єму крові, зменшення відсотка молодих форм гранулоцитів
 • Високий лейкоцитоз, високий відсоток молодих форм гранулоцитів
 • Невелика кількість лейкоцитів, велика кількість молодих форм гранулоцитів
 • Хронічний лімфолейкоз
 • Еритромієлоз
 • Хронічний мієлолейкоз
 • Хронічний моноцитарний лейкоз
 • Інфекційний мононуклеоз
 • Хронічний лімфолейкоз
 • Мієломна хвороба
 • Хронічний мієлолейкоз
 • Трепанобіопсія клубової кістки з наступним вивченням трепанату
 • Аналіз крові
 • Пункція лімфатичного вузла з дослідженням пунктату
 • Дослідження гемограми
 • Дослідження пунктату кісткового мозку
 • Цитохімічні методи дослідження
 • Анемія, еритрокаріоцити, бласти
 • Зміни ОЦК, ОЦП, МЦЕ
 • Нормальна кількість еритроцитів, відсутність бластів
 • Відсутністю бластів у крові
 • Лейкоцитозом
 • Бластів у лейкограмі більше 10%
 • Поліморфізмом клітин
 • Поліморфізмом ядер
 • Багатою зернистістю в цитоплазмі
 • Відсутністю внутріклітинних включень
 • Хронічний мієлолейкоз із Ph'-хромосомою
 • Хронічний мієлолейкоз без Ph'-хромосоми
 • Ювенільна та інфантільна
 • Алейкемічна
 • Трепанобіопсією
 • Стернальною пункцією
 • Дослідженням ліквору
 • Зменшується
 • Не змінюється
 • Різко збільшується
 • Збільшується
 • Зменшується
 • Різко збільшується
 • Не змінюється
 • У ретикулярних клітинах кісткового мозку
 • У плазматичних клітинах кісткового мозку
 • У мегакаріоцитах
 • Інфекційний мононуклеоз
 • Гострий лейкоз
 • Мієломна хвороба
 • Хронічний моноцитарний лейкоз
 • Зниження рівня нормальних імуноглобулінів крові
 • Поява патологічних імуноглобулінів у крові
 • Збільшення відсотка плазматичних клітин у мієлограмі
 • Збільшення кількості мегакаріоцитів у кістковому мозку
 • Цитохімічна характеристика гранулоцитів
 • Зміни клітинного складу кісткового мозку
 • Клас і тип патологічного імуноглобуліну
 • Синдром ураження кісток
 • Синдром білкової недостатності
 • Гіперкальціемія
 • Синдром дефіциту антитіл
 • Хромосомні аберації
 • Дослідження осаду сечі, визначення креатиніну і сечовини в сироватці крові
 • Клінічне дослідження крові
 • Дослідження ліквору
 • Обміну води та мікроелементів
 • Обміну білків
 • Обміну жирів
 • Обміну вуглеводів
 • Підрахунок гемограми
 • Підрахунок мієлограми
 • Аналіз сечі
 • Дослідження ліквору
 • Інфекційний процес
 • Пухлини з кровотворних клітин
 • Спадкові захворювання
 • Дегенеративні процеси
 • Вірусна
 • Хімічна
 • Клонова
 • Генетична
 • Ферментна
 • Придбання клітинами нових властивостей
 • Анаплазія лейкозних клітин
 • Накопичення в кістковому мозку клітин, що походять від однієї клітини, яка зазнала мутації
 • Порушення діяльності системи кровотворення
 • Прогресія клінічних симптомів
 • Якісні зміни властивостей і морфології пухлинних клітин, що призводять до поліклоновості
 • Морфологічні особливості цитоплазми і ядра лейкозних клітин
 • Збільшення сидеробластів у кістковому мозку
 • На клінічних особливостях хвороби
 • На морфологічних особливостях субстрату пухлини