• Нефротичний синдром
 • Гіпотиреоз
 • Перелом кісток
 • Ессенціальна гіперліпідемія
 • Жирова дегенерація печінки
 • Важкі форми гострого гепатиту
 • Механічна жовтяниця
 • Діабет
 • Атеросклероз
 • Ферментативні
 • Колориметричні
 • Титрометричні
 • Нефелометричні
 • Тільки інсуліну
 • Естрогенів
 • Інсуліну і гормонів щитовидної залози
 • Гормонів паращитовидної залози
 • Альфа-ліпопротеїди
 • Бета-ліпопротеїди
 • Пре-бета-ліпопротеїди
 • Сума пре-бета і бета-ліпопротеїдів
 • Турбідиметричний
 • Електрофоретичний
 • Центрифугування
 • Імуноферментний
 • Швидке доливання сироватки з появою домішків жовтого кольору
 • Суміш залишають при кімнатній температурі на 20 хвилин
 • Наявність води в реактиві або посуді
 • Розрахунок з використанням калібровочного графіку
 • Розрахунок порівняно зі стандартом
 • Хлористий кальцій
 • Гепарин
 • Хлористий магній
 • Хлористий кальцій і гепарин
 • Гіперліпопротеідемії I і V типів
 • Тільки гіперліпопротеідемія II типу
 • Гіперліпопротеідемії II і ІIа типів
 • Гіперліпопротеидемії II, III і IV типів
 • Загальні ліпіди
 • ЛХАТ
 • Фосфоліпіди
 • Загальний холестерин, ТГ, ХС-ЛПВГ
 • Сума ХС, ФЛ
 • Сума всіх ліпідів у сироватці і плазмі крові
 • Сума НЕЖК і тригліцеридів
 • Сума ФЛ і ХС
 • Холестерин, тригліцериди та білок
 • Гіпохолестеринемія або гіпертригліцеридемія або і те й інше разом
 • Підвищення вмісту в плазмі одного або декількох класів ліпопротеідів
 • Збільшення ХС і ЛПДНГ у плазмі крові
 • Порушення кількісного співвідношення ЛП у плазмі крові