• Гемоглобінова
 • Протеїнова
 • Гідрокарбонатна, фосфатна
 • рН змінюється тільки при зміні чисельника - НСО3 або знаменника - рСО2
 • рН залишається незмінним при рівномірній однонаправленій зміні НСО3 і рСО2
 • Величина рН залежить не від абсолютних значень солі і кислоти, а від їхнього співвідношення
 • При зміні суми буферних основ крові
 • Тільки білкова та гемоглобінова
 • Білкова, гемоглобінова та фосфатна
 • Гідрокарбонатна та фосфатна
 • Білкова, гемоглобінова, гідрокарбонатна, фосфатна
 • Електрохімічним (йоноселективним)
 • Емісійною спектроскопією в полум'ї
 • Атомно-адсорбційною спектрофотометрією
 • Фотометрично
 • Титрометричний (комплекснометричний)
 • Колориметричний
 • Полум'яна спектроскопія
 • Електрохімічний (потенціометричний)
 • Атомно-абсорбційна спектрофотометрія
 • Розведенням і метаболізмом речовин
 • Буферуванням
 • Виведенням СО2 легенями
 • Секрецією іонів водню нирками
 • Гормональною регуляцією
 • Затримка або введення основ
 • Некомпенсовані втрати іонів водню, втрати "нелетючих кислот"
 • Втрати калію
 • Зменшення обміну позаклітинної рідини
 • Порушення співвідношення лактат/піруват
 • Фотоколориметричні
 • Емісійна спектроскопія в полум'ї
 • Молекулярно-ситова хроматографія
 • Титрометричними
 • Колориметричними
 • Електрохімічними
 • Потенціометричним
 • Іонометричним
 • Фотометричні
 • Атомно-абсобційна спектрофотометрія
 • Радіоізотопні
 • Іммунологічний
 • Хроматографічний
 • Використання гемолізованої сироватки
 • Використання недостатньо очищеного посуду та дистильованої води
 • Вживання хворими залізовмістних препаратів
 • Неправильне приготування розчину стандарту
 • Використання стандартного розчину з концентрацією менш як 180 мкмоль
 • Забір крові без доступу повітря, з антикоагулянтом
 • Фіксований час забору крові
 • Визначення в цільній крові без слідів гемолізу і згортків
 • Визначення показників КЛС відразу після взяття крові і не пізніше 1 години
 • Використання посуду без слідів вологи
 • Реабсорбція гідрокарбонату
 • Ацидогенез, секреція іонів водню
 • Фільтрація
 • Амоніогенез
 • Дезамінування амінокислот
 • Порушення дихання, асфіксія, пригнічення дихання
 • Порушення дифузії газів через альвеолярну мембрану
 • При розведенні позаклітинної рідини ізотонічним розчином NaCl