• Збільшення вмісту фібриногену
 • Зниження вмісту фібриногену
 • Збільшення концентрації іонів кальцію
 • Збільшення концентрації фібринази
 • Активність фібринази
 • Гепарин, тромбін
 • Активність протромбінази
 • Активність плазміногену, плазміну, активатори та інгібітори фібрінолізу
 • За рахунок інактивації тромбіну
 • За рахунок інактивації тромбопластину
 • За рахунок зв'язування іонів кальцію
 • Виключається активація фактора Хагемана
 • Час кровотечі подовжений
 • Кількість тромбоцитів знижена, переважають юні форми тромбоцитів
 • Знижена ретракція кров'яного згортка
 • Зниження протромбінового часу
 • Фактора контакту (фактора Хагемана)
 • Антигемофільного глобуліну А
 • Антитромбіну III
 • Фібринстабілізуючого фактора
 • Збільшення кількості мегакаріоцитів у кістковому мозку
 • Зменшення кількості мегакаріоцитів у кістковому мозку
 • Збільшення кількості тромбоцитів у крові, зсув тромбоцитарної формули у бік збільшення старих форм
 • Збільшення кількості гемоглобіну та еритроцитів
 • Тромбопластин
 • Проконвертин, протромбін, фактор Стюарта-Прауера
 • Прекаликреїн, кініноген
 • Протеїни С та S
 • Розпластування тромбоцитів
 • Набряк гіаломеру
 • Реакція "вивільнення" тромбоцитарних факторів
 • Адгезія тромбоцитів до раневої поверхні
 • Первинні
 • Вторинні антикоагулянти
 • Антитромбіни
 • Інгібітори акцелерину