• Титрометричні
  • Флюорометричні
  • Радіологічні
  • Рідинна хроматографія
  • Колориметричні