• Визначення фетального гемоглобіну
 • Визначення гемоглобіну А
 • Вивчення морфології еритроцитів
 • Визначення кількості еритроцитів
 • Пряма проба Кумбса
 • Гіперплазія з посиленим еритропоезом
 • Гіперплазія з посиленим еритропоезом та порушенням дозрівання еритрокаріоцитів
 • Гіперплазія з патологічним типом кровотворення
 • Нормальний еритропоез
 • Гостра постгеморагічна анемія
 • Залізодефіцитна анемія
 • Таласемія
 • Гемолітична хвороба новонароджених
 • Нормохромні
 • Гіперхромні
 • Гіпохромні
 • Анізохромні
 • Збільшення кількості лейкоцитів, зсув вліво
 • Збільшення кількості ретикулоцитів
 • Поява поліхроматофілів
 • Збільшення кількості лімфоцитів
 • Гіпохромія, мікроцитоз, підвищення кількості сідеробластів у кістковому мозку
 • Гіпохромія, мікроцитоз, підвищення залізозв'язуючої здатності сироватки крові
 • Гіпохромія, мікроцитоз, зниження залізозв'язуючої здатності сироватки крові
 • Гіпохромія, мікроцитоз, зниження кількості сідеробластів у кістковому мозку
 • Об'єм крові, що циркулює
 • Об'єм еритроцитів, що циркулюють
 • Концентрація гемоглобіну в одиниці об'єму крові
 • Насичення залізом трансферину
 • У перші години
 • У першу добу
 • Через 3 - 4 доби
 • Через 6 діб
 • Гіпохромні еритроцити
 • Поліхроматофіли
 • Молоді клітини еритропоезу, що містять негемове залізо у вигляді гранул
 • Ретикулоцити
 • За низького надходження заліза з їжею
 • За порушенням обміну заліза
 • За порушенням всмоктування заліза у кишківнику
 • За порушенням синтезу порфіринів
 • Збільшення відсотку клітин еритропоезу
 • Збільшення серед еритрокаріоцитів відсотку базофільних і поліхроматофільних нормоцитів
 • Зменшення відсотку сідеробластів
 • Збільшення відсотку сідеробластів
 • Соляна кислота
 • Пепсин
 • Гастромукопротеїн
 • Гастрин
 • Вміст заліза
 • Загальна спроможність сироватки зв'язувати залізо
 • Насичення залізом трансферину
 • Вміст глюкози
 • Визначення концентрації ферітину
 • Визначення гемоглобіну
 • Десфераловий тест
 • Визначення рівня протопорфірину в еритроцитах
 • Зниження гемоглобіну в одиниці об'єму крові
 • Зниження рівня заліза в сироватці крові
 • Підвищення відсотку сідеробластів у кістковому мозку
 • Підвищення загальної залізопов'язуючої здатності сироватки
 • Мегалобласти, мегалоцити
 • Тільця Жолі, кільця Кебота
 • Базофільна пунктація еритроцитів
 • Поліхроматофіли, ретикулоцити
 • Тільця Жолі, кільця Кебота
 • Поліхроматофіли
 • Ретикулоцити
 • Мегалоцити
 • Гемоглобінурія
 • Гемосидеринурія
 • Елементи нормальної регенерації червоного паростка кровотворення
 • Лімфоцитоз
 • Залізодефіцитні
 • Сидероахрестичні
 • Мегалобластні
 • Анемії, пов'язані з порушенням синтезу порфірину
 • Поява антитіл до гастромукопротеіну
 • Поява антитіл до парієтальних клітин шлунка
 • Конкурентне поглинання вітаміну В12 у кишечнику гельмінтом
 • Порушення синтезу гемоглобіну
 • При первинних еритроцитозах
 • При вторинних еритроцитозах
 • При гемолітичних анеміях
 • При залізодефицитних анеміях
 • Феритин, гемосидерин
 • Гемоглобін
 • Міоглобін
 • Сульфат заліза
 • Нормоцити
 • Нормоцити, макроцити, мегалоцити
 • Нормоцити, мікроцити
 • Мегалобластна
 • Залізодефіцитна
 • Мікросфероцитарна
 • Гемоглобінопатія
 • Гіперхромні еритроцити
 • Гіпохромні еритроцити
 • Поліхроматофільні нормоцити
 • Поліхроматофіли
 • Порушення шлунково-кишкового тракту
 • Порушення нервової системи
 • Порушення кровотворної системи
 • Порушення ендокринної системи
 • Про тромбоз
 • Про внутрішньосудинний гемоліз
 • Про позасудинний гемоліз
 • Пряма проба Кумбса
 • Непряма проба Кумбса
 • Проба Кунса
 • Осмотична резистентність еритроцитів
 • Збільшення кількості лейкоцитів
 • Зсув нейтрофілів вліво
 • Тромбоцитопатія
 • Панцитопенія
 • Вліво
 • Вправо
 • Не змінюється
 • З'являється декілька піків
 • Мікросфероцитоз
 • Мікроцитоз
 • Стоматоцитоз
 • Макроцитоз
 • Гіперхромні еритроцити
 • Гіпохромні еритроцити
 • Нормохромні еритроцити
 • Поліхроматофіли
 • Суправітальні методи фарбування
 • По Лейшману
 • По Папаніколау
 • По Папенгейму
 • Залізодефіцитна
 • Апластична
 • Гостра постгеморагічна
 • Залізоахрестична
 • Гемолітична анемія
 • Апластична анемія
 • Залізодефіцитна анемія
 • Гемоглобінопатія
 • Мікросфероцитоз
 • При мікросфероцитозі
 • При таласемії
 • При фолієводефіцитній анемії
 • При В-12 дефіцитній анемії
 • Овалоцитозі
 • Залізодефіцитній анемії
 • Апластичній анемії
 • Мегалобластній анемії
 • Анемії з дефіцитом ферментів
 • В-12 дефіцитній анемії
 • Фолієводефіцитній анемії
 • Залізодефіцитній анемії
 • Гемолітичні анемії
 • Залізодефіцитні анемії
 • Апластичні анемії
 • Гострі постгеморагічні анемії
 • Збільшення розмірів
 • Зменшення розмірів
 • Зміна структури хроматину
 • Поява базофільної зернистості в еритроцитах
 • Визначення білірубіну в крові
 • Визначення уробіліну в сечі
 • Визначення стеркобіліну в калі
 • Визначення глюкози у сечі
 • Гемолітичні
 • Сідероахрестичні
 • Мегалобластні
 • Апластичні
 • Розміру еритроцитів
 • Форми еритроцитів
 • Діаметра еритроцитів
 • Забарвлення еритроцитів
 • Збільшенням кількості сидеробластів
 • Зниженням кількості сидеробластів
 • Зниженням кількості мегакаріоцитів
 • Збільшенням кількості плазматичних клітин
 • Дослідження морфології еритроцитів
 • Підрахунок лейкоформули
 • Визначення типу гемоглобіну
 • Підрахунок тромбоцитів
 • Визначення кількості еритроцитів
 • Дослідження фетального гемоглобіну
 • Визначення вільного гемоглобіну в сечі
 • Визначення вільного гемоглобіну в калі