• Гепатит С, в анамнезі - гепатит В.
 • Гепатит С.
 • Хронічний гепатит В з низькою репликативною активністю.
 • Рецидив гепатиту В.
 • Повторне зараження гепатитом В.
 • Провести фаготипування виділеної чистої культури
 • Зробити антибіотикограму
 • Поставити реакцію преципітації
 • За допомогою реакції зв”язування комплементу
 • Поставити реакцію нейтралізації
 • Цукрово-пептонний бульйон
 • М’ясо-пептонний агар
 • Середовище Плоскірьова
 • Середовище Бучіна
 • Жовчно-сольовий агар
 • Вірусом гепатиту В
 • Вірусом гепатиту А
 • Вірусом гепатиту Е
 • Вірусом Епстайна-Барр
 • Вірусом імунодефіциту людини
 • Кров, цукровий бульон
 • Ліквор, сироватковий агар
 • Сечу, м’ясо-пептонний бульон
 • Гній, жовточно-сольовий агар
 • Пунктат лімфовузла, цистеїновий агар.
 • Виділення гемокультури
 • Виділення копрокультури
 • Виділення уринокультури
 • Виділення білікультури
 • Виділення розеолокультури
 • Саркома Капоші, кількіть Т-хелперів нижче 200 кл/мкл
 • Зниження кількості нейтрофілів
 • Зниження кількості Т-хелперів
 • Кількість Т-хелперів нижче критичного рівня
 • Виявлення антитіл до gp 41
 • Виявлення антигенів віруса грипу в харкотинні методом ІФА.
 • Дослідження парних сироваток.
 • Зараження курячих ембріонів.
 • Імунолюмінісцентне дослідження мазків-відбитків з носових ходів.
 • Виявлення антитіл проти гемаглютинінів вірусу грипу.
 • Клінічний діагноз підтвердився
 • У дитини підвищена чутливість до еритрогенного токсину
 • Захворювання викликав негемолітичний стрептокок
 • Всю дозу сироватки можна вводити внутривенно
 • Імунна система дитини дуже ослаблена