• Цукрово-пептонний бульйон
 • М ’ясо-пептонний агар
 • Середовище Плоскірева
 • Середовище Бучіна
 • Жовчно-сольовий агар
 • Фаготипування виділеної чистої культури
 • Антибіотикограма
 • Реакція преципітації
 • Реакція зв’язування комплементу
 • Реакція нейтралізації
 • Гепатит С, в анамнезі - гепатит В.
 • Гепатит С.
 • Хронічний гепатит В з низькою репликативною активністю.
 • Рецидив гепатиту В.
 • Повторне зараження гепатитом В.
 • Вірусом гепатиту В
 • Вірусом гепатиту А
 • Вірусом гепатиту Е
 • Вірусом Епстайна-Барр
 • Вірусом імунодефіциту людини
 • Кров, цукровий бульон
 • Ліквор, сироватковий агар
 • Сечу, м’ясо-пептонний бульон
 • Гній, жовточно-сольовий агар
 • Пунктат лімфовузла, цистеїновий агар.
 • Виділення гемокультури
 • Виділення копрокультури
 • Виділення уринокультури
 • Виділення білікультури
 • Виділення розеолокультури
 • Саркома Капоші, кількіть Т-хелперів нижче 200 кл/мкл
 • Зниження кількості нейтрофілів
 • Зниження кількості Т-хелперів
 • Кількість Т-хелперів нижче критичного рівня
 • Виявлення антитіл до gp 41