• Цукрово-пептонний бульйон
 • М ’ясо-пептонний агар
 • Середовище Плоскірева
 • Середовище Бучіна
 • Жовчно-сольовий агар
 • Мононуклеары, Т-лимфоциты и лимфокины
 • Гранулоциты, Т-лимфоциты и IgG
 • Плазматические клетки, Т-лимфоциты и лимфокины
 • В-лимфоциты, IgМ
 • Макрофаги, В-лимфоциты и моноциты
 • Фаготипування виділеної чистої культури
 • Антибіотикограма
 • Реакція преципітації
 • Реакція зв’язування комплементу
 • Реакція нейтралізації
 • Ввести вакцину БЦЖ
 • Ввести антитоксическую сыворотку
 • Ввести вакцину антирабическую
 • Сделать повторную пробу
 • Исследовать сыворотку крови
 • Твердофазний імуноферментний аналіз
 • Імуноелектрофорез
 • Непрямої гемаглютинації
 • Зв’язування комплементу
 • Непрямої імунофлуоресценції
 • Наявність люмінесцентного мікроскопа
 • Наявність електронного мікроскопа
 • Наявності імерсійного мікроскопа
 • Виділеної чистої культури збудника
 • Сироватки хворого
 • Розпочати імунізацію антирабічною вакциною
 • Призначити комбіновану антибіотикотерапію
 • Терміново ввести вакцину АКДП
 • Госпіталізувати хворого і тримати під наглядом лікаря
 • Терміново ввести нормальний гама-глобулін
 • Наявність ферменту зворотньої транскриптази
 • Містять мінус-РНК
 • Прості віруси, що вражають тільки людину
 • Нуклеїнова кислота не інтегрує в геном хазяїна
 • Реакція імуноферментного аналізу для виявлення антигенів
 • Встановити титр антитоксинів в РНГА
 • Перевірити членів колективу на носійство палички дифтерії
 • Встановити рівень антитіл проти дифтерійної палички
 • Перевірити медичну документацію щодо вакцинації
 • Перевірити стан імунітету щодо дифтерійної палички
 • Пункція спинно- мозгової рідини, яка витікає під тиском і має неприємний запах
 • Виділення урінокультур N.meningitidis
 • Виділення копрокультур N. Meningitidis
 • Дослідження блювоти
 • Виділення бактерій N. Meningitidis з слизової оболонки сечостатевої системи
 • У реакцiї аглютинацiї з О сироватками
 • На пiдставi бiохiмiчних властивостей
 • Шляхом фаготипування
 • Мікроскопію забарвлених мазків
 • За характером росту на середовищi Ендо
 • Гепатит С, в анамнезі - гепатит В.
 • Гепатит С.
 • Хронічний гепатит В з низькою репликативною активністю.
 • Рецидив гепатиту В.
 • Повторне зараження гепатитом В.
 • Перевірити токсигенність мікроба
 • Провести фарбування за методом Буррі - Гінса
 • Виконати посів на кров'яний агар
 • Заразити кролика
 • Провести реакцію аглютинації