• Всі бактерії, що виросли на живильному середовищі
 • Бактерії та віруси - збудники респіраторних інфекцій
 • Стафілококи та гемолітичні стрептококи
 • Збудники госпітальних інфекцій
 • Всі патогенні та умовно-патогенні бактерії
 • Цукрово-пептонний бульйон
 • М ’ясо-пептонний агар
 • Середовище Плоскірева
 • Середовище Бучіна
 • Жовчно-сольовий агар
 • Зниження рівня T-лімфоцитів
 • Зниження рівня Б-лімфоцитів
 • Зниження рівня натуральних кілерів (УХ-клітин)
 • Зниження рівня системи комплементу
 • Недостатність клітин-ефекторів гуморального імунітету
 • Твердофазний !ФА
 • Реакція аглютинації
 • Реакція непрямої гемаглютинації
 • Реакція латекс-аглютинації
 • Іммуноелектрофорез
 • Мононуклеары, Т-лимфоциты и лимфокины
 • Гранулоциты, Т-лимфоциты и IgG
 • Плазматические клетки, Т-лимфоциты и лимфокины
 • В-лимфоциты, IgМ
 • Макрофаги, В-лимфоциты и моноциты
 • Об отсутствии клеточного иммунитета к туберкулёзу
 • О наличии клеточного иммунитета к туберкулёзу
 • Об отсутствии антител туберкулёзным бактериям
 • Об отсутствии антитоксического иммунитета к туберкулёзу
 • О наличии антител к туберкулёзным бактериям
 • Фаготипування виділеної чистої культури
 • Антибіотикограма
 • Реакція преципітації
 • Реакція зв’язування комплементу
 • Реакція нейтралізації
 • Мікроскопія патологічного матеріалу
 • Зараження лабораторних тварин
 • Проба з бактеріофагом
 • Реакція гемаглютинації
 • Реакція іммобілізації
 • Живі віруси трьох типів
 • Комплементзв’язуючі антигени вірусу
 • Антигени, інактивовані формаліном
 • Антигени-гемаглютиніни
 • Антигени з капсидних білків вірусу
 • Реакція вірусної нейтралізації цито-патичної дії
 • Реакція гальмування гемаглютинації
 • Реакція гальмування гемадсорбції
 • Реакція непрямої гемаглютинації
 • Реакція зв’язування комплементу
 • Ввести вакцину БЦЖ
 • Ввести антитоксическую сыворотку
 • Ввести вакцину антирабическую
 • Сделать повторную пробу
 • Исследовать сыворотку крови
 • IgD
 • Введення антирабічної вакцини
 • Хірургічна обробка рани
 • Введення антибіотиків
 • Промивання рани мильним розчином
 • Обробка рани спиртовим розчином йоду