• Зниження рівня T-лімфоцитів
 • Зниження рівня Б-лімфоцитів
 • Зниження рівня натуральних кілерів (УХ-клітин)
 • Зниження рівня системи комплементу
 • Недостатність клітин-ефекторів гуморального імунітету
 • Твердофазний !ФА
 • Реакція аглютинації
 • Реакція непрямої гемаглютинації
 • Реакція латекс-аглютинації
 • Іммуноелектрофорез
 • Містить антигени збудника
 • Одержаний шляхом імунізації коней
 • Одержаний з клонів гібридом
 • Містить специфічні антитіла
 • Містить імуноглобулінову фракцію сироватки.
 • Через присутність власного комплементу в сироватці можливий хибний негативний результат.
 • Непрогріта сироватка становить небезпеку щодо зараження персоналу.
 • В непрогрітій сироватці будуть неспецифічні інгібітори комплементу
 • Може бути одержано несправжній позитивний результат.
 • Можливе інфікування вірусом гепатиту В, якщо лаборант працював без рукавичок.
 • Поставити реакцію аглютинації із стандартними сироватками
 • Провести реакцію аглютинації із сироваткою хворго
 • Поставити реакцію непрямої гемаглютинації
 • Провести реакцію молекулярної гібридизації ДНК
 • Виявити термостабільні антигени в реакції кільцеприципітації
 • Дифтерійний анатоксин не створює протимікробного імунітету
 • У даних осіб доза вакцини була недостатньою
 • Вакцина була неякісною
 • Виявлені палички дифтерії могли мати іншу антигенну структуру
 • Зараження дифтерійними паличками могло відбутися до вакцинації.
 • Визначити рівень гамаглобулінів у сироватці крові.
 • Провести імунологічні дослідження у родичів по жіночій лінії
 • Виявити активність лімфоцитів в реакції бласттрансформації
 • Встановити рівень нейтрофільних гранулоцитів.
 • Провести цитологічне дослідження пунктату лімфатичних вузлів.
 • Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу.
 • Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації
 • Для серологічної ідентифікації зхбудника черевного тифу.
 • Еритроцитарні діагностикуми з адсорбованими антигенами бактерій
 • Антитіла проти імуноглобулінів основних класів
 • Моноклональні антитіла
 • Монорецепторні діагностичні сироватки
 • Еритроцити барана й гемолітичну сировтку.
 • Поставити реакцію аглютинації з монорецепторною сироваткою.
 • Розділити антигени бактерій методом імуноелектрофорезу.
 • Застосувати метод крапельної мікроаглютинації
 • Поставити реакцію аглютинації з сироваткою крові дітей-реконвалесцентів.
 • Використати специфічну преципітуючу сироватку проти вказаного антигену.
 • Як компонент гемолітичної системи в реакції зв’язування комплементу
 • Для реакції непрямої гемаглютинації
 • Для діагностики гемолітичної хвороби новонароджених при резус-конфлікті
 • Для реакції затримки гемаглютинації
 • Для встановлення видової належності еритроцитів у судово-медичній експертизі
 • Тимус-независимыми антигенами
 • Эпитопами
 • Антигенными детерминантами
 • Гаптенами
 • В-клеточными активаторами
 • Высвобождается Т-хелперами
 • Высвобождается макрофагами
 • Стимулирует пролиферацию Т-хелперов
 • Регулирует продукцию коллагеназы и простагландинов
 • Усиливает пирогенный эффект белков воспаления
 • Реакции агглютинации Райта
 • Реакции агглютинации Видаля
 • Реакции преципитации Асколи
 • Реакции агглютинации Вейгля
 • Реакции связывания комплемента Васермана
 • Реакції аглютинації Райта
 • Реакції аглютинації Відаля
 • Реакції преципітації Асколі
 • Реакції аглютинації Вейгля
 • Реакції зв'язування комплементу Васермана
 • Пацієнт переніс захворювання грипом
 • Діагноз грипу не підтверджується
 • Не можна зробити певного висновку
 • РГГА не використовується при серодіагностиці грипу
 • Контрольні проби пройшли неправильне, результат враховувати не можна
 • Пациент переболел гриппом
 • Диагноз гриппа не подтверждается
 • Нельзя сделать определенный вывод
 • РТГА не используется при серодиагностике гриппа
 • Контрольные пробы прошли неправильно, результат учитывать нельзя
 • Пацієнт переніс захворювання грипом
 • Діагноз грипу не підтверджується
 • Не можна зробити певного висновку
 • РГГА не використовується при серодіагностиці грипу
 • Контрольні проби пройшли неправильне, результат враховувати не можна
 • Сыворотку необходимо вводить дробно, по Безредке
 • Сыворотку нужно вводить совместно с антибиотиками
 • Сыворотку следует пропастеризовать на водяной бане при 70 (С
 • Сыворотку необходимо обработать протеолитическими ферментами
 • Сыворотку следует вводить внутривенно
 • Сироватку необхідно уводити дрібно, за Безредкою
 • Сироватку треба уводити у сполученні з антибіотиками
 • Сироватку слід пропастеризувати на водяній бані при 70 оС
 • Сироватку необхідно обробити протеолітичними ферментами
 • Сироватку слід уводити внутрішньовенно