• Зниження канальцевої реабсорбції води
 • Зниження канальцевої реабсорбції іонів Na
 • Зниження канальцевої реабсорбції білку
 • Зниження реабсорбції глюкози
 • Збільшення швидкості клубочкової фільтрації
 • Перерозподіл лейкоцитів в організмі
 • Посилення лейкопоезу
 • Уповільнення руйнування лейкоцитів
 • Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
 • Посилення лейкопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів
 • Основна мембрана завитки біля овального віконця
 • Основна мембрана завитки біля гелікотреми
 • Євстахієва труба
 • М’язи середнього вуха
 • Барабанна перетинка
 • Активація глюконеогенезу
 • Активація глікогеногенезу
 • Посилення всмоктування глюкози в кишечнику
 • Пригнічення синтезу глікогену
 • Активація розщеплення інсуліну
 • Обтурація жовчних шляхів
 • Запалення слизової оболонки тонкої кишки
 • Недостатність панкреатичної ліпази
 • Недостатність панкреатичної фосфоліпази
 • Незбалансована дієта
 • З клітин до міжклітинної рідини
 • З міжклітинної рідини до капілярів
 • З міжклітинної рідини до клітин
 • З капілярів до міжклітинної рідини
 • Змін руху води не буде
 • Зниження онкотичного тиску крові
 • Підвищення гідростатичного тиску крові в капілярах
 • Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини
 • Утруднення лімфовідтоку
 • Підвищення проникливості капілярів