• Мононуклеары, Т-лимфоциты и лимфокины
 • Гранулоциты, Т-лимфоциты и IgG
 • Плазматические клетки, Т-лимфоциты и лимфокины
 • В-лимфоциты, IgМ
 • Макрофаги, В-лимфоциты и моноциты
 • Ввести вакцину БЦЖ
 • Ввести антитоксическую сыворотку
 • Ввести вакцину антирабическую
 • Сделать повторную пробу
 • Исследовать сыворотку крови
 • Твердофазний імуноферментний аналіз
 • Імуноелектрофорез
 • Непрямої гемаглютинації
 • Зв’язування комплементу
 • Непрямої імунофлуоресценції
 • Наявність люмінесцентного мікроскопа
 • Наявність електронного мікроскопа
 • Наявності імерсійного мікроскопа
 • Виділеної чистої культури збудника
 • Сироватки хворого
 • Розпочати імунізацію антирабічною вакциною
 • Призначити комбіновану антибіотикотерапію
 • Терміново ввести вакцину АКДП
 • Госпіталізувати хворого і тримати під наглядом лікаря
 • Терміново ввести нормальний гама-глобулін
 • Наявність ферменту зворотньої транскриптази
 • Містять мінус-РНК
 • Прості віруси, що вражають тільки людину
 • Нуклеїнова кислота не інтегрує в геном хазяїна
 • Реакція імуноферментного аналізу для виявлення антигенів
 • Встановити титр антитоксинів в РНГА
 • Перевірити членів колективу на носійство палички дифтерії
 • Встановити рівень антитіл проти дифтерійної палички
 • Перевірити медичну документацію щодо вакцинації
 • Перевірити стан імунітету щодо дифтерійної палички
 • Пункція спинно- мозгової рідини, яка витікає під тиском і має неприємний запах
 • Виділення урінокультур N.meningitidis
 • Виділення копрокультур N. Meningitidis
 • Дослідження блювоти
 • Виділення бактерій N. Meningitidis з слизової оболонки сечостатевої системи
 • інгібітора С1
 • Компонент комплементу С2
 • Компонент комплементу С4
 • Компонент комплементу С3
 • Компонент комплементу С5
 • Наявністю бактеріофагу в культурі
 • Недостатньою кількістю посівного матеріалу
 • Неякісним поживним середовищем
 • Стороннім забрудненням культури
 • “Старінням” культури
 • Кров’яний МПА
 • МПБ
 • Жовточно-сольовий агар
 • Жовчний бульйон
 • МПА
 • Пересадка тимуса и грудины от мертворожденного ребенка;
 • Постоянное введение иммуноглобулинов донора;
 • Лечение рекомбинантным интерлейкином 2;
 • Пересадка стволовых клеток от родителей с предварительным введением антител против антигенов гистосовместимости больного.
 • Пересадка тимуса;
 • Провести подтверждающую диагностику с помощью иммуноблота;
 • Назначить антиретровирусную терапию;
 • Провести повторное исследование через 1 год;
 • Провести выделение вируса в культуре клеток;
 • Провести диагностику с помощью туберкулина.
 • Введение кортикостероидов и антилимфоцитарной сыворотки;
 • Введение антиметаболитов пуринового, пиримидинового и белкового синтеза типа имурана или метотрексата;
 • Алкилирующие агенты типа циклофосфамида
 • Антибиотики типа хлорамфеникола.;
 • Тотальное радиационное воздействие.