• Аміноацил-тРНК-синтетаза
 • ГТФ
 • м-РНК
 • Рибосома
 • Ревертаза
 • ПВК-дегідрогеназньїй комплекс
 • Мікросомальне окиснення
 • Метгемоглобінредуктаза
 • Ілутатіонпероксидаза
 • Ілутатіонредуктаза
 • Пепсин та гастриксин
 • Трипсин та катепсини
 • Хімотрипсин та лізоцим
 • Ентеропептидаза та еластаза
 • Карбоксипептидаза та амінопептида-за
 • Підвищення активності тригліцери-дліпази адипоцитів
 • Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА
 • Активація утилізації кетонових тіл
 • Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4
 • Зниження активності фосф атидилхолін-холестеїн-ацилтрансферази плазми крові
 • Альбумінів
 • альфа-1-глобулінів
 • альфа-2-глобулінів
 • бета-глобулінів
 • фібриногену
 • Карбоксигемоглобін.
 • Метгемоглобін.
 • Оксигемоглобін.
 • Карбгемоглобін.
 • Вердогемоглобін.
 • Активність амілази кровіі.
 • Активність кислої фосфатази крові.
 • Активність лужної фосфатази крові.
 • Активність амінотрансфераз крові.
 • Рівень креатиніну в крові.
 • Окислительным фосфорилированием
 • Cубстратным фосфорилированием
 • Cвободным окислением
 • Фотосинтетическим фосфорилированием
 • Перекисное окисление
 • Розщеплення білків
 • Розщеплення полісахаридів
 • Розщеплення ліпідів
 • Розщеплення нуклеїнових кислот
 • Розщеплення жиророзчинних вітамінів