• Непрямий (некон’югований) білірубін
 • Прямий (кон’югований) білірубін
 • Уробілін
 • Стеркобіліноген
 • Тваринний індикан
 • Трансамінування і декарбоксилюван-ня амінокислот
 • Окисне декарбоксилювання кетокислот
 • Дезамінування амінокислот
 • Синтез пуринових і піримідинових основ
 • Синтез білка
 • Прямого (кон’югованого) білірубіну
 • Непрямого (некон’югованого) білірубіну
 • Білівердину
 • Протопорфирину
 • Гему
 • Оксидаза гомогентизиновой кислоты
 • Фенилаланингидроксилаза
 • Глутаматдегидрогеназа
 • Пируватдегидрогеназа
 • ДОФА-декарбоксилаза
 • Простагландины
 • Тироксин
 • Биогенные амины
 • Соматомедины
 • Инсулиноподобные факторы роста
 • Распад пуринових нуклеотидов
 • Распад пиримидиновых нуклеотидов
 • Катаболизм гема
 • Расщепление белков
 • Реутилизация пуриновых оснований
 • Нікотинова кислота, триптофан.
 • Лізин, аскорбінова кислота.
 • Треонін, пантотенова кислота.
 • Метіонін, ліпоєва кислота.
 • Фенілаланін, пангамова кислота..
 • Глутаматдекарбоксилази
 • Піруватдегідростази
 • Нетоглубаратдегідромин
 • Амінолевулінатсинтази
 • Глікогенфосфорилази
 • Аланінамінотрансферази
 • Лактатдегідрогенази-1
 • Креатинкінази
 • Кислої фосфатази
 • aльфа-амілази