• Непрямий (некон’югований) білірубін
  • Прямий (кон’югований) білірубін
  • Уробілін
  • Стеркобіліноген
  • Тваринний індикан
  • Трансамінування і декарбоксилюван-ня амінокислот
  • Окисне декарбоксилювання кетокислот
  • Дезамінування амінокислот
  • Синтез пуринових і піримідинових основ
  • Синтез білка
  • Печінка (можливий гепатит)
  • Серцевий м’яз (можливий інфаркт міокарда)
  • Скелетні м’язи
  • Нирки
  • Сполучна тканина
  • Прямого (кон’югованого) білірубіну
  • Непрямого (некон’югованого) білірубіну
  • Білівердину
  • Протопорфирину
  • Гему
  • Оксидаза гомогентизиновой кислоты
  • Фенилаланингидроксилаза
  • Глутаматдегидрогеназа
  • Пируватдегидрогеназа
  • ДОФА-декарбоксилаза
  • Простагландины
  • Тироксин
  • Биогенные амины
  • Соматомедины
  • Инсулиноподобные факторы роста
  • ПВК-дегідрогеназньїй комплекс
  • Мікросомальне окиснення
  • Метгемоглобінредуктаза
  • Ілутатіонпероксидаза
  • Ілутатіонредуктаза
  • Пепсин та гастриксин
  • Трипсин та катепсини
  • Хімотрипсин та лізоцим
  • Ентеропептидаза та еластаза
  • Карбоксипептидаза та амінопептида-за
  • Розпад пуринових нуклеотидів
  • Синтез пуринових нуклеотидів
  • Синтез піримідинових нуклеотидів
  • Розпад піримідинових нуклеотидів
  • Утворення дезоксирибонуклеотидів
  • Распад пуринових нуклеотидов
  • Распад пиримидиновых нуклеотидов
  • Катаболизм гема
  • Расщепление белков
  • Реутилизация пуриновых оснований