• Альдостерон
  • Вазопресин
  • Передсердний натрійуретичний фактор
  • Адреналін
  • Паратгормон
  • Зменшення альдостерону
  • Збільшення альдостерону
  • Зменшення вазопресину
  • Збільшення вазопресину
  • Зменшення натрійуретичного фактора
  • Нікотинова кислота, триптофан
  • Лізин, аскорбінова кислота
  • Треонін, пантотенова кислота
  • Метіонін, ліпоєва кислота
  • Фенілаланін, пангамова кислота
  • Перерозподіл лейкоцитів в організмі
  • Посилення лейкопоезу
  • Уповільнення руйнування лейкоцитів
  • Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
  • Посилення лейкопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів
  • Передшлункова сумка
  • Сальникова сумка
  • Печінкова сумка
  • Лівий мезентеріальний синус
  • Правий мезентеріальний синус
  • Лейкоцитарний інтерферон
  • Протигрипозна вакцина
  • Пеніцилін
  • Протигрипозний імуноглобулін
  • Протигрипозна сироватка
  • Вмісту оксипроліну та оксилізину
  • Вмісту креатину та креатиніну
  • Активності ізоферментів ЛДГ
  • Активності трансаміназ
  • Вмісту уратів
  • Протеїнурія
  • Гіперпродукція вазопресину
  • Порушення білковоутворюючої функції печінки
  • Гіперосмолярність плазми
  • Гіперальдостеронізм
  • Гранули глікогену
  • Краплини жиру
  • Лізосоми
  • Вільні рибосоми
  • Включення ліпофусцину
  • Поліпозно-виразковий ендокардит
  • Поворотній бородавчастий ендокардит
  • Гострий бородавчастий ендокардит
  • Фібропластичний ендокардит
  • Дифузний ендокардит
  • Обтурація жовчних шляхів
  • Запалення слизової оболонки тонкої кишки
  • Недостатність панкреатичної ліпази
  • Недостатність панкреатичної фосфо-ліпази
  • Незбалансована дієта