• Артерія еластичного типу
 • Артерія м’язового типу
 • Артерія змішаного типу
 • Вена м’язового типу
 • Вена безм’язового типу
 • Вени безм’язового типу
 • Вени із слабким розвитком м’язових елементів
 • Вени із середнім розвитком м’язових елементів
 • Вени із сильним розвитком м’язових елементів
 • Венули
 • Прикріплення бластоцисти до ендо-метрію
 • Руйнування епітелію ендометрію
 • Руйнування сполучної тканини ендо-метрію
 • Руйнування судин ендометрію
 • Формування лакун
 • Зростання кількості нейтрофільних лейкоцитів
 • Зростання кількості ретикулоцитів
 • Зростання кількості тромбоцитів
 • Зростання кількості базофільних лейкоцитів
 • Зниження кількості моноцитів
 • Плазмоцитами
 • Фібробластами
 • Тканинними базофілами
 • Еозинофілами
 • Т-лімфоуитами
 • На сьому – восьму добу розвитку
 • На першу – четверту добу розвитку
 • На другий – третій тиждень розвитку
 • На третій – шостий тиждень розвитку
 • На десятий – дванадцятий тиждень розвитку
 • Прикріпленням бластоцисти до поверхні ендометрію
 • Руйнуванням сполученої тканини ендометрію
 • Руйнуванням епітеліоцитів слизової оболонки (ендометрію) матки
 • Активізацією секреції маткових залоз
 • Пригніченням секреції маткових залоз
 • Пейсмекерних клітин
 • Скоротливих кардіоміоцитів
 • Перехідних провідних кардіоміоцитів
 • Провідних кардіоміоцитів пучка Гіса
 • Провідних кардіоміоцитів ніжок пучка Гіса
 • Ендотеліальний шар
 • Підендотеліальний шар
 • Шар еластичних волокон
 • Шар гладких м’язових клітин
 • Шар сполучної тканини
 • Наявність перфорацій у базальній мембрані ендотелію та внутрішній еластичній мембрані
 • Поодиноке розташування гладких м’язових клітин
 • Наявність ефекторних закінчень на перицитах
 • Наявність ендотеліоперицитарних контактів
 • Наявність звуження у місці отходження гемокапіляра від артеріоли, зумовлена циркулярно розташованими гладкими м’язовими клітинами, що виконують роль прекапилярних сфінктерів
 • Наявність великої кількості вільного кальцію у цитоплазмі клітин
 • Наявність Т-систем
 • Наявність великої кількості міофібріл
 • Щільне розташування міофіламентів у складі міофібріл
 • Наявність великої кількості мітохондрій
 • ворсинчастий хоріон (плодова частина плаценти)
 • амніон
 • жовтковий мішок
 • алантоїс
 • пуповина
 • маткова труба, поблизу ампульної її частини
 • порожнина матки
 • черевна порожнина
 • маткова труба
 • яєчник
 • Одношаровий плоский (ендотелій)
 • Багатошаровий плоский незроговілий
 • Багатошаровий плоский зроговілий
 • Одношаровий плоский (мезотелій)
 • Одношаровий багаторядний призматичний
 • Різними гемодинамічними умовами
 • Різним діаметром
 • Різною довжиною
 • Різними функціями
 • Різною відстанню від серця
 • Імплантація зародка в стінці труби
 • Загибель зародка
 • Інвагінація стінки бластоцисти
 • Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби
 • Утворення двох бластоцист
 • Капіляри з фенестрованим ендотелієм
 • Капіляри з суцільним ендотелієм
 • Капіляри з переривчастим ендотелієм
 • Вени безм(язового типу
 • Артерії еластичного типу