• Периартеріальна зона білої пульпи
 • Центральна зона білої пульпи ^ Мантійна зона білої пульпи
 • Маргінальна зона білої пульпи
 • Червона пульпа
 • Одношаровий призматичний залозистий епітелій
 • Сполучна
 • М’язова
 • Багатошаровий війчастий епітелій
 • Багатошаровий плоский незроговілий епітелій
 • Синтезу колагенових волокон
 • Синтезу гіалінового хрящу
 • Утворення жирової тканини
 • Синтезу волокнистого хрящу
 • Заміни розриву м’язовою тканиною
 • Пирамидный, ганглионарный и слой полиморфных клеток.
 • Молекулярный.
 • Наружный и внутренний зернистые.
 • Молекулярный и слой полиморфных клеток.
 • Молекулярный, пирамидный, ганглионарный.
 • Многослойный плоский неороговевающий.
 • Однослойный призматический.
 • Многослойный кубический.
 • Многослойный плоский ороговевающий.
 • Многорядный реснитчатый.
 • Фагоцитоз микроорганизмов.
 • Трофическую.
 • Опорную.
 • Регулируют сокращение гладких миоцитов.
 • Расширяют кровеносные сосуды.
 • Обмен веществ между организмом матери и плода.
 • Кроветворную.
 • Продукцию околоплодных вод.
 • Образование первичных половых клеток.
 • Образование лимфоцитов
 • Багатошаровий плоский
 • Багаторядний призматичний
 • Одношаровий плоский
 • Одношаровий призматичний
 • Кубічний
 • Одношаровий призматичний залозистий
 • Одношаровий плоский
 • Одношаровий кубічний мікроворсинчастий
 • Одношаровий кубічний
 • Багатошаровий кубічний
 • Одношаровий призматичний з облямівкою
 • Одношаровий кубічний
 • Одношаровий призматичний війчастий
 • Багатошаровий плоский
 • Багатошаровий кубічний
 • На дні кишкових крипт
 • На апікальній частині кишкових ворсинок
 • На бокових поверхнях кишкових ворсинок
 • У місці переходу ворсинок в крипти
 • У верхній частині кишкових крипт
 • Келихоподібні клітини
 • Стовпчасті ворсинчасті епітеліоцити
 • Ендокриноцити
 • Клітини з ацидофільними гранулами
 • Малодиференційовані клітини
 • Багатошарового плоского незроговілого
 • Одношарового призматичного залозистого
 • Одношарового призматичного облямованого
 • Одношарового кубічного
 • Перехідного епітелію
 • Ентодерма середнього відділу первинної кишки
 • Ентодерма задньої стінки тулубової кишки
 • Ентодерма передньої кишки
 • Мезонефральна протока
 • Ентодерма задньої кишки
 • Синтез білку (трансляція).
 • Синтез білку (транскрипція).
 • Синтез вуглеводів.
 • Синтез ліпідів.
 • Синтез мінеральних речовин.
 • Асперматогенезу.
 • Поліспермії.
 • Збільшення кількості тестостерону
 • Моноспермії.
 • Зменшення синтезу тестостерону.
 • У жовтковому мішку
 • В мезенхімі.
 • В зародковій ектодермі.
 • В дерматомах.
 • В зародковій ентодермі.
 • В епібласті.
 • В трофобласті.
 • В гіпобласті.
 • В крайовій зоні гіпобласта.
 • В центральній зоні гіпобласта.
 • Одношаровий багаторядний війчастий
 • Багатошаровий незроговілий
 • Одношаровий низькопризматичний
 • Перехідний
 • Одношаровий плоский
 • Скелетных тканей.
 • Мочеполовой системы.
 • Скелетной поперечно-полосатой мышечной ткани.
 • Сердечной поперечно-полосатой мышечной ткани.
 • Волокнистой соединительной ткани кожи.