• Гладенька м’язова тканина
 • М ’язова тканина нейрального походження
 • М’язова тканина епідермального походження
 • Серцева м’язова тканина
 • Скелетна м’язова тканина
 • Артерія еластичного типу
 • Артерія м’язового типу
 • Артерія змішаного типу
 • Вена м’язового типу
 • Вена безм’язового типу
 • Проста нерозгалужена альвеолярна
 • Складна розгалужена альвеолярна
 • Проста розгалужена трубчаста
 • Складна нерозгалужена альвеолярна
 • Складна нерозгалужена альвеолярно-трубчаста
 • Сурфактант
 • Ендотелій капілярів
 • Базальна мембрана ендотелію
 • Базальна мембрана альвеолоцитів
 • Альвеолоцити
 • маткова труба, поблизу ампульної її частини
 • порожнина матки
 • черевна порожнина
 • маткова труба
 • яєчник
 • Клітини клубочкової зони
 • Епінефроцити
 • Клітини сітчастої зони
 • Клітини пучкової зони
 • Норепінефроцити
 • Одношаровий плоский
 • Одношаровий багаторядний війчастий
 • Перехідний
 • Багатошаровий зроговілий
 • Багатошаровий незроговілий
 • Образование тромбоцитов.
 • Увеличение площади поверхности клеток.
 • Увеличение количества ионных каналов.
 • Деление клетки
 • Разрушение клетки
 • Одношаровий багаторядний
 • Одношаровий плоский
 • Багатошаровий плоский
 • Багатошаровий кубічний
 • Багатошаровий циліндричний
 • Щільної оформленої волокнистої тканини
 • Щільної неоформленої волокнистої тканини
 • Пухкої волокнистої сполучної тканини
 • Ретикулярної тканини
 • Хрящової тканини
 • Колагенові та еластичні волокна
 • Основна речовина
 • Клітини епідерміса
 • Клітини сполучної тканини
 • Ретикулярні волокна