• Введення атропiну
 • Введення адреналiну
 • Введення лiдокаїну
 • Електрична дефiбриляцiя
 • Введення хлориду кальцiю
 • Артерiальний джгут в середнiй третинi стегна
 • Венозний джгут безпосередньо над раною
 • Венозний джгут на верхню третину гомiлки
 • Артерiальний джгут безпосередньо над раною стегна
 • Артерiальний джгут в верхнiй третинi стегна
 • Адреналiн пiдшкiрно, димедрол внутрiшньовенно
 • Адреналiн внутрiшньовенно, швидка iнфузiя кристалоїдiв
 • Внутрiшньовенно преднiзолон, iнфузiя кристалоїдiв
 • Внутрiшньом’язово димедрол, преднiзолон
 • Внутрiшньовенно еуфiлiн
 • Госпiталiзувати родiллю
 • Ввести ензапрост та спостерiгати
 • Ввести окситоцин та спостерiгати
 • Ввести метилергометрiн i госпiталiзувати родiллю
 • Ввести ергометрiн та спостерiгати
 • Введення серцевих глiкозидiв
 • Госпiталiзацiя дитини у реанiмацiйне вiддiлення
 • Проведення гемостатичної терапiї
 • Спостереження за дитиною
 • Введення глюкокортикоїдiв
 • Накладання затискача на проксимальний вiдрiзок вени
 • Накладання турнiкетiв на кiнцi вени
 • Накладання затискачiв на кiнцi вени
 • Тимчасове шунтування вени
 • Накладання затискача на дистальний вiдрiзок вени
 • Пальпувати пульс на соннiй артерiї, вiзуально оцiнити дихання, провести аускультацiю серцевої дiяльностi
 • Реєстрацiя ЕКГ
 • Визначити рiвень глюкози в кровi
 • Оглянути зiницi пацiєнта
 • Вимiрити АТ
 • Введення аскорбiнової кислоти 5% 5 мл внутрiшньовенно
 • Введення кокарбоксилази 150 мг внутрiшньовенно
 • Введення анальгiну 50% - 2,0
 • Введення лазiксу 40 мг внутрiшньовенно
 • Введення магнiю сульфiту 25% 20,0, сибазону 0,02 внутрiшньовенно, госпiталiзацiя до акушерського стацiонару
 • Дефiбриляцiя
 • Електрокардiостимуляцiя
 • Iнфузiя гiдрокарбонату натрiю
 • Масаж серця,ШВЛ, адреналiн
 • Введення атропiну