• Введення атропiну
 • Введення адреналiну
 • Введення лiдокаїну
 • Електрична дефiбриляцiя
 • Введення хлориду кальцiю
 • Артерiальний джгут в середнiй третинi стегна
 • Венозний джгут безпосередньо над раною
 • Венозний джгут на верхню третину гомiлки
 • Артерiальний джгут безпосередньо над раною стегна
 • Артерiальний джгут в верхнiй третинi стегна
 • Дефiбриляцiя
 • Електрокардiостимуляцiя
 • Iнфузiя гiдрокарбонату натрiю
 • Масаж серця,ШВЛ, адреналiн
 • Введення атропiну
 • Здатностi пiдвищувати систолiчний артерiальний тиск
 • Нездатностi пiдвищувати дiастолiчний артерiальний тиск
 • Вiдсутностi позитивного ефекту на мiокард
 • Значного пiдвищення потреби мiокарда у киснi
 • Вираженого аритмогенного ефекту
 • Ехо-ЕС патологiї не виявила
 • Наявнiсть пiдоболонкової гематоми
 • Травматичний субарахноїдальний крововилив
 • Перелом основи черепа
 • Трiщина кiсток склепiння черепа
 • Тетрациклiн або доксициклiн
 • Стрептомiцин або хлорамфенiкол
 • Бiсептол або сульфален
 • Пенiцилiн або цефотаксим
 • Гентамiцин або нетромiцин
 • Гемотрансфузiйний шок, постренальна гостра ниркова недостатнiсть, анурiя
 • Анафiлактичний шок, гостра ниркова недостатнiсть, анурiя
 • Гострий iнтерстицiальний нефрит, обтурацiйна анурiя
 • Гемотрансфузiйна гостра ниркова недостатнiсть, анурiя
 • Постгеморагiчна гостра ниркова недостатнiсть, анурiя
 • Знеболювання, транспортна iммобiлiзацiя шиною
 • Косинкова пов’язка на праву верхню кiнцiвку
 • Восьмиподiбна пов’язка на правий лiктьовий суглоб
 • Знеболювання, спроба вправлення вивиху
 • Знеболювання, транспортна iммобiлiзацiя косинкою
 • Обмежити вживання забруднених радiонуклiдами харчових продуктiв та питної води
 • За даних умов потрiбне переселення або евакуацiя населення
 • Потрiбно провести йодну профiлактику
 • Використовуються укриття та засоби захисту органiв дихання та шкiрного покриву
 • Нiяку, тому що дози х-опромiнення не перевищують допустимi рiвнi
 • Не менше 80 на 1 хвилину
 • Не менше 60 на 1 хвилину
 • Не менше 100 на 1 хвилину
 • Не менше 40 на 1 хвилину
 • Не менше 120 на 1 хвилину