• Використати метод перерозгинання кінцівки
 • Накласти тиснучу пов”язку
 • Накласти жгут вище рани
 • Пальцеве притиснення плечевої артерії
 • Накласти жгут нижче рани
 • Кордiамiн в/в, iнфузiйна терапiя
 • Преднiзолон в/в, iнфузiйна терапiя, промивання шлунка
 • Промивання шлунка, спостереження
 • Iнфузiйна терапiя, промивання шлунка
 • Iнфузiйна терапiя, атропiну сульфат в/в, промивання шлунка
 • Призначити дiєту i холод на живiт
 • Призначити амбулаторне обстеження
 • Рекомендувати хiрургiчне лiкування у плановому порядку
 • Протягом години спостерiгати за динамiкою клiнiчної картини
 • Доставити хворого до стацiонару
 • Гематома правого стегна. Мiсцева гiпотермiя. Стискаюча пов'язка. Антибiотикопрофiлактика
 • Тромбоз стегнової вени. Компрес з маззю Вишневського. Амбулаторне лiкування у хiрурга
 • Флегмона стегна. Госпiталiзацiя у хiрургiчний стацiонар
 • Перелом стегнової кiстки. Iммобiлiзацiя кiнцiвки. Транспортування у травмпункт
 • Ненапружена гематома стегна. Госпiталiзацiя у хiрургiчний стацiонар для оперативного лiкування
 • Накладення джгута вище мiсця укусу
 • Введення антикоагулянтiв
 • Проведення iнфузiйної терапiї з форсуванням дiурезу
 • Дробне введення протизмiїної сироватки
 • Обколювання мiсця укусу розчином адреналiну 1:10000
 • У комплексному застосуваннi трьох прийомiв, першi букви назв яких скорочено виглядають як "АВС"
 • У необхiдностi суворо дотримуватися певної послiдовностi реанiмацiйних заходiв по аналогiї з буквами алфавiту
 • "Правило АВС"регламентуєперелiк медичної документацiї та порядок її заповнення
 • "Правило АВС"нiякого вiдношення до реанiмацiї не має
 • У необхiдностi знання населенням, як алфавiту, правил первинної реанiмацiї
 • Завжди виконують прийом Геймлiха
 • Не виконують виведення нижньої щелепи
 • Не виконують закидання голови
 • Штучна вентиляцiя легень проводиться подвiйним дихальним об'ємом
 • Непрямий масаж серця розпочинають ранiше, нiж штучну вентиляцiю легень
 • Нiчого не робити
 • Ввести 0,5 мл правцевого анатоксину 250 ОД протиправцевого iмуноглобулiну людини
 • Обколоти рану антибiотиком
 • Ввести 1,0 мл правцевого анатоксину
 • Ввести 250 ОД протиправцевого iмуноглобулiну людини
 • Госпiталiзувати в хiрургiчне вiддiлення, поставити зонд Блекмора, призначити гемостатичну i кровозамiсну терапiю
 • Перевести хвору до реанiмацiйного вiддiлення
 • Оперативне втручання у невiдкладному порядку
 • Госпiталiзувати в хiрургiчне вiддiлення i призначити сечогiннi i гепатопротектори
 • Госпiталiзувати в хiрургiчне вiддiлення i призначити гемостатичну i кровозамiсну терапiю
 • Продовжити очiкування до 2-х годин
 • Негайно транспортувати жiнку до пологового вiддiлення
 • Виконати ручне вiддiлення послiду
 • Ввести в/в окситоцин
 • Застосувати метод Абуладзе