• Порушенням дозрівання альвеолоцитів П порядку.
 • Порушенням газообміну через альвеолярний бар?єр внаслідок деструкції альвеол І порядку.
 • Скороченням гладких міоцитів м?язової пластинки слизової оболонки дрібних бронхів
 • Деструкцією базальних мембран аерогематичного бар?єру.
 • Порушенням секреції клітинами Клара в бронхіолах
 • Зміною заряду базальної мембрани
 • Порушенням цілісності базальної мембрани
 • Руйнуванням ендотеліоцитів капілярів клубочків
 • Потовщенням базальної мембрани
 • Підвищенням фільтраційного тиску
 • Збільшення загибелі еритроцитів
 • Збільшення депонування крові
 • Зниження депонування крові
 • Підвищення загибелі тромбоцитів
 • Збільшення плазмоцитогенезу
 • Середня частина зорового перехрестя
 • Зовнішня частина зорового перехрестя
 • Середня частина зорових трактів
 • Зовнішня частина зорових трактів
 • Зовнішня частина зорових нервів
 • Проксимальний звивистий каналець
 • Проксимальний прямий каналець
 • Тонкий каналець
 • Дистальний прямий каналець
 • Дистальний звивистий каналець
 • Щільні контакти між клітинами Сертолі звивистих канальців
 • Клітини Лейдіга
 • Контакти між епітеліальними клітинами виностних канальців
 • Контаким між епітеліальними клітинами прямих канальців
 • Контаким між епітеліальними клітинами протоки придатку
 • Фагоцитоз
 • Пассивный транспорт
 • Активный транспорт
 • Экскреция
 • Пиноцитоз.
 • Нарушается образование коллагеновых волокон
 • Уменьшается количество эластических волокон
 • Уменьшится проницаемость основного вещества
 • Изменений никаких не произойдет
 • Нарушится способность к фагоцитозу
 • недостаточное количество сурфактанта
 • образование недостаточного количества ацинусов
 • нарушение функции макрофагов
 • недоразвитие сосудистой системы легких
 • нарушение иннервации
 • Волосяная луковица
 • Волосяной сосочек
 • Наружное эпителиальное корневое влагалище
 • Корневое дермальное влагалище
 • Кутикула волос
 • Клітини вставних проток
 • Клітини острівців Лангерганса
 • Клітини внутридолькових проток
 • Клітини строми залози
 • Ендотелій судин
 • Темні клітини збиральних трубок
 • Світлі клітин збиральних трубок
 • Облямовані епітеліоцити проксимальних канальців
 • Плоскі клітини петлі Генле
 • Необлямовані епітеліоцити дистальних канальців
 • Пригніченню синтезу гемоглобіну
 • Посиленню синтезу гепарину
 • Пригніченню синтезу гістаміну
 • Пригніченню синтезу гістамінази
 • Посиленню синтезу гепарансульфата