• Сечокам’яна хвороба
 • Серцева недостатність
 • Септицемія
 • Рабдоміоліз
 • Гострий гломерулонефрит
 • Тромбоемболія
 • Гострий міокардит
 • Гостра серцево-судинна недостатність.
 • Гемотрансфузійний шок
 • Пневмонія
 • Постгеморагічна гостра ниркова недостатність, анурія
 • Гемотрансфузійний шок, постренальна гостра ниркова недостатність, анурія
 • Гемотрансфузійна гостра ниркова недостатність, анурія
 • Анафілактичний шок, гостра ниркова недостатність, анурія
 • Гострий інтерстиціальний нефрит, обтураційна анурія
 • Кесарів розтин в ургентному порядку
 • Нагляд за жінкою та пролонгація вагітності
 • Переливання плазми та сольових розчинів
 • Інтубація трахеї жінки та ШВЛ
 • Інтенсивна терапія еклампсії з подальшим розродженням
 • Інтубація трахеї з відсмоктуванням слизу
 • Оксигенотерапія вільним потоком
 • Штучна вентиляція легень
 • Проведення тактильної стимуляції
 • Санація верхніх дихальних шляхів
 • На межі середньої та нижньої третини груднини
 • На межі верхньої та середньої третини груднини
 • На рівні верхньої третини груднини
 • -
 • У пятому міжреберному проміжку
 • Транспозиція великих судин
 • Відкрита артеріальна протока
 • Дефект міжшлуночкової перегородки
 • Тетрада Фалло
 • Атрезія трикуспідального клапану
 • Розпочати інтенсивну терапію в найближчому медичному закладі
 • Направити дитину до спеціалізованого медичного закладу для детального обстеження
 • Верифікувати етіологічний чинник
 • Встановити спостереження за станом дитини в амбулаторних умовах
 • Отримати консультацію кваліфікованого інфекціоніста
 • Перфорація порожнистої вени
 • Пошкодження плеври
 • Перфорація підключичної артерії
 • Подразнення кінцем катетера ендокарду передсердя
 • Поранення лівого шлуночка серця
 • На середній третині груднини
 • На мечоподібному відростку
 • На 2 поперечних пальця праворуч від груднини у 4-му міжреберї
 • На 2 поперечних пальця вище мечоподібно-груднинного зчленування
 • На 2 поперечних пальця ліворуч від груднини у 4-му міжреберї
 • Не вводиться адреналін
 • Проводяться протягом 10 хвилин
 • Не проводиться дефібриляція
 • Не проводяться
 • Проводяться, як звичайно
 • Викликати медикаментозну пентобарбіталову кому
 • Упевнитися у прохідності дихальних шляхів та достатньої оксигенації пацієнтки
 • Зафіксувати язика
 • Ввести в/в 5 мг діазепаму з наступним введенням фенітоїну
 • Ввести в/в струминно 50% розчин декстрози
 • Направлення до відділення патології вагітних для збереження вагітності
 • Направлення на переривання вагітності
 • Направлення до терапевтичного відділення лікарні
 • Направлення до інфекційної лікарні
 • Направлення до гастроентерологічного відділення лікарні
 • Обколювання місця укусу новокаїном
 • Інтенсивне відсмоктування отрути з рани ротом
 • Інтенсивний масаж місця укусу
 • Накладання джгута проксимальніше місця укусу
 • Припікання місця укусу джерелом високої температури
 • Штучна вентиляція легень, термінова евакуація до шпиталю
 • Інгаляція кисню, планова евакуація до шпиталю
 • Інгаляція кисню, евакуація не потрібна
 • Лікувальні заходи та евакуація до шпиталю не потрібні
 • Інгаляція кисню, термінова евакуація до відділення гіпербаричної оксигенації