• Альвеолярних макрофагах
 • Респіраторних епітеліоцитах
 • Секреторних епітеліоцитах
 • Ендотеліоцитах капілярів
 • Перицитах капілярів
 • Багатошаровий плоский незроговілий
 • Одношаровий багаторядний
 • Багатошаровий плоский зроговілий
 • Багатошаровий кубічний
 • Багатошаровий циліндричний
 • до паренхіми входять псевдоуніполярні нейрони
 • паренхіма утворена сполучною тканиною
 • нейрони оточені мантійними гліоцитами
 • до паренхіми входять мультиполярні нейрони
 • строма утворена сполучною тканиною
 • півколові канали
 • барабанна перетинка
 • барабанна порожнина
 • слухова труба
 • слухові кісточки
 • псевдоуніполярних нейронів спинномозкових вузлів
 • нейроцитів грудного ядра
 • нейроцитів власного ядра
 • нейроцитів губчастої речовини
 • нейроцитів желатинозної речовини
 • Базальна мембрана капілярів клубочка
 • Ендотелій капілярів клубочка
 • Епітелій внутрішнього листка капсули клубочка
 • Епітелій зовнішнього листка капсули клубочка
 • Епітелій петлі Генле
 • Альвеолоцити 2-го типу
 • Альвеолоцити 1-го типу
 • Епітеліоцити респіраторних бронхіол
 • Секреторні клітини Клара
 • Війчасті клітини
 • Верхньощелепних і піднебінних відростків
 • Лобних відростків
 • Лобних і верхньощелепних відростків
 • Нижньощелепних відростків
 • Нижньощелепних і піднебінних відростків
 • Під’язикова слинна залоза
 • Привушна слинна залоза
 • Підщелепна слинна залоза
 • Губна слинна залоза
 • Щічна слинна залоза
 • Півшунти
 • Справжні прості
 • Справжні анастомози, забезпечені скоротливими структурами.
 • Справжні прості епітеліоїдного типу.
 • Справжні складні епітеліоїдного типу.
 • Секреторні клітини збірних трубок
 • Юкстагломерулярні клітини кіркових нефронів
 • Юкставаскулярні клітини кіркових нефронів
 • Клітини щільної плями юкстагломерулярного апарату
 • Інтерстиційні клітини строми
 • Бронхи дрібного калібру
 • Термінальні бронхіоли
 • Респіраторні бронхіоли
 • Бронхи середнього калібру
 • Бронхи великого калібру
 • Юкстагломерулярний апарат нирки.
 • Дистальний каналець
 • Проксимальний каналець
 • Тонкий каналець
 • Ниркове тільце
 • Провідних кардіоміоцитів пучка Гіса
 • Пейсмейкерних клітин синусо-передсердного вузла
 • Скоротливих міоцитів шлуночків
 • Нервових волокон n.vagi
 • Cимпатичних нервових волокон
 • щільна сполучна тканина
 • Пухка сполучна тканина
 • Гладка м’язова тканина
 • Слизова тканина
 • Хрящова тканина
 • клітини Пуркіньє
 • Дрібні зірчасті клітини
 • Великі зірчасті клітини
 • Кошикові клітини
 • Клітини-зерна
 • щільна сполучна тканина, ендотелій
 • Пухка сполучна тканина, ендотелій
 • Серцева м’язева тканина, ендотелій
 • Гіалінова хрящова тканина, ендотелій
 • Еластична хрящова тканина, ендотелій
 • Скелетної м`язової тканини
 • М`язової тканини нейрального походження
 • М`язової тканини епідермального походження
 • Гладкої м`язової тканини мезенхімного походження
 • Серцевої м`язової тканини