• Малодиференційованих шийкових мукоцитів.
 • Додаткових мукоцитів
 • Головних екзокриноцитів
 • Парієтальних екзокриноцитів
 • Покривного залозистого епітелію
 • Скелетної поперечно-посмугованої м`язової тканини.
 • Гладкої м`язової тканини.
 • Серцевої м'язової тканини.
 • Пухкої сполучної тканини.
 • Ретикулярної тканини.
 • Метанефритичної протоки, метанефрогенної тканини.
 • Сегментних ніжок, нефрогенної тканини.
 • Нефрогенної тканини.
 • Мезонефральної протоки.
 • Сегментних ніжок.
 • В комплексі Гольджі.
 • В ядрі.
 • В рибосомах.
 • В мітохондріях.
 • В клітинному центрі.
 • Тубулін.
 • Десмін.
 • Динеїн.
 • Кальмодулін.
 • Віментін.
 • Сурфактанта ацинуса.
 • Термінальної бронхіоли.
 • Середнього бронха.
 • Крупного бронха.
 • Клітини Клара.
 • Колагена X типу.
 • Гіалуронової кислоти.
 • Протеогліканів.
 • Хондронектину.
 • Колагену VI типу.
 • Пролиферация и секреторная активность фибробластов
 • Пролиферация сохранившихся кардиомиоцитов
 • Пролиферация миосимпласта
 • Пролиферация и секреторная активность миосателлитоцитов
 • Пролиферация гладких миоцитов
 • Формирование соединительнотканного рубца
 • Новообразование гладкой мышечной ткани
 • Формирование поперечно-полосатых мышечных волокон
 • Пролиферация миосателлитоцитов
 • Гипертрофия гладких миоцитов
 • Клітини клубочкової зони
 • Епінефроцити
 • Клітини сітчастої зони
 • Клітини пучкової зони
 • Норепінефроцити
 • Одношаровий плоский
 • Одношаровий багаторядний війчастий
 • Перехідний
 • Багатошаровий зроговілий
 • Багатошаровий незроговілий
 • Отделение тромбоцитов.
 • Увеличение площади поверхности клеток.
 • Увеличение количества ионных каналов.
 • Деление клетки
 • Разрушение клетки