• Рецесивний, зчеплений зі статтю
 • Аутосомно-рецесивний
 • Домінантний, зчеплений зі статтю
 • Неповне домінування
 • Аутосомно-домінантний
 • Гранулярна та агранулярна ЕПС
 • Клітинний центр
 • Лізосоми
 • Мітохондрії
 • Пероксисоми
 • Лізосоми
 • Пластинчастий комплекс
 • Ендоплазматичний ретикулюм
 • Мітохондрії
 • Рибосоми
 • Кількістю та послідовністю нуклеотидів у екзонних частинах гена
 • Послідовністю структурних генів
 • Кількістю та послідовністю азотистих основ ДНК
 • Певним чергуванням екзонних та інтронних ділянок.
 • Кількістю та послідовністю нуклеотидів у інтронних ділянках гена
 • Біохімічного
 • Цитогенетичного
 • Популяційно-статистичного
 • Близнюкового
 • Генеалогічного
 • Синдром Морріса
 • Синдром Дауна
 • Синдром суперчоловіка
 • Синдром Клайнфельтера
 • Синдром Тернера-Шерешевського
 • Жінка Rh–, чоловік Rh+ (гомозигота)
 • Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гомозигота)
 • Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гетерозигота)
 • Жінка Rh–, чоловік Rh–
 • Жінка Rh+(гетерозигота), чоловік Rh+ (гомозигота)
 • Гомологічних рядів спадкової мінливості Вавілова;
 • Біогенетичного Геккеля-Мюллера;
 • Одноманітності гібридів 1 покоління Менделя;
 • Незалежного успадкування ознак Менделя;
 • Зчепленого успадкування Моргана.